ارائه راهكارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-3- آزمون‌های تحلیل استنباطی

آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و “نا پارامتریک” تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند که حداقل شاخص آماری آن‌ها میانگین و واریانس است. در حالی که آزمون‌های نا پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه‌ای می‌پردازند که شاخص آماری آن‌ها میانه و نما است. آمار پارامتريک تحت تأثیر مقياس سنجش متغيرها و توزيع آماري جامعه است؛ و تنها در صورتی که متغيرها از نوع فاصله‌ای و نسبي باشند و توزيع آماري جامعه نرمال يا به هنجار باشد از روش‌های پارامتريک استفاده می‌شود در غیر این صورت از روش‌های نا پارامتریک استفاده می‌شود.

1-8-3- بررسی نرمال بودن داده‌های تحقیق

با توجه به اينكه در جامعه‌های با توزيع نرمال، روش‌های پارامتريك و در جامعه‌های با توزيع غير نرمال، روش‌های نا پارامتریک به كار گرفته می‌شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده‌ها مشخص می‌شود و سپس فرضیه‌های پژوهش مورد بررسي قرار می‌گیرند.. منظور بررسی نرمال بودن از آزمون كلموگروف- اسمیرنوف استفاده می‌شود. آماره آزمون فوق از مقايسه قدر مطلق بيشترين تفاوت‌ها بين مقادير مشاهده شده واقعي از مقادير مورد انتظار بدست می‌آید. نيكويي برازش اين آزمون نشان می‌دهد كه آيا داده‌های آزمون از توزيع خاصي (در اينجا توزيع نرمال) پيروي می‌کنند يا خير.

2-8-3 تکنیک داده ترکیبی

داده‌های ترکیبی مجموعه از داده‌ها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می‌باشد. مقطع می‌تواند بیانگر افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها، صنایع و … باشند. داده‌های ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون مقطعی را منعکس می‌نماید و می‌تواند اطلاعات بیشتری را منعکس نماید. بسیاری از نکاتی که در تحلیل‌های مقطعی و یا سری زمانی نادیده گرفته می‌شود و یا غیر قابل مشاهده می‌باشند در تحلیل ترکیبی روشن می‌شوند.به طور کلی می‌توان برای بررسی داده‌های ترکیبی از مدل رگرسیونی زیر استفاده نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *