ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس -پایان نامه ارشد

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

۲-۱۴-۳-۲- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش­های تجربی)

یک پورتفوی که متشکل از تعداد زیادی سهام است فقط دارای ریسک سیستماتیک است؛ زیرا همانطور که نمودار شماره ۲ نیز نشان می­دهد، ریسک غیر سیستماتیک یکدیگر را حذف و خنثی می­کنند. هنگامی که تعداد سهام یک پورتفوی به ۴۰ می­رسد، افزایش سهام نمی­تواند انحراف معیار آن پورتفوی را کاهش دهد. بنابراین نرخ بازده مورد توقع صاحبان پورتفوی (سهامی که دارای ریسک باشد) فقط به نرخ بازده مورد انتظار و ریسک پورتفوی سیستماتیک آن مجموعه بستگی دارد و به هیچ وجه به ریسک و بازده تک­تک آن سهام موجود در بازار بستگی نخواهد داشت(نوو، ۱۳۸۰).

گوردن (۲۰۰۴) معنقد است که، مدیران سبد اوراق بهادار نباید بیش از حد حساس شوند و ثروت خود را بر دارایی­های بسیار متنوع توزیع کنند. اگر سبد شامل ۱۰ تا ۱۵ سهم متفاوت باشد احتمالا حداکثر منافع حاصل از تنوع بخشی ساده به­دست می­آید. تشکیل سبد با تعداد سهام بیشتر باعث تنوع بخشی بیهوده می­شود و باید از آن اجتناب کرد. مطالعه وی نشان می­دهد که چنانچه ۱۰ تا ۱۵ سهم متفاوت برای سبد انتخاب شود، بدون اینکه بازدهی کاهش یابد به ترتیب ۹۳ و ۹۵ درصد از ریسک غیر سیستماتیک از بین می­رود.

گاب[۱] (۱۹۹۲) معتقد است که برای تنوع بخشی مناسب و خوب لازم نیست در تعداد زیادی اوراق بهادار سرمایه­گذاری شود، زیرا ریسک غیرسیستماتیک با افزایش تعداد سهام تا حدود ۸ یا ۹ سهم، کاهش پیدا می­کند. وقتی تعداد اوراق بهادار تا حدود ۹ سهم افزایش می­یابد، تقریبا تمام ریسک تنوع پذیری (غیرسیستماتیک) از بین می­رود.

جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین اندازه پورتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران به این نتیجه رسیدند که هر چه تنوع بخشی سبد افزایش یابد، اهمیت کاهش ریسک (غیر سیستماتیک) سبد در سطوح بالاتر تنوع بخشی کمتر می­شود. یافته­های این پژوهش نشان داد که سبد سهامی که دارای ۸ سهم متفاوت است در حدود ۸۱ درصد و سبد ۱۶ سهمی در حدود  در صد۹۳ از ریسک غیر سیستماتیک را از بین می­برد.

۲-۱۵- نسبت­های بازار و سبد سهام

نسبت­های بازار و معیارهای ارزشیابی مانند نسبت قیمت به سود، نسبت قسمت به فروش، نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری، به تحلیلگر در فرآیند انتخاب سهام کمک می­کنند. از آنجا که هر یک از نسبت­های قیمت و یا متغیرهای بنیادی، از دیدگاهی خاص به ارزشیابی و ارزش­گذاری سهام می­پردازند، تحلیلگران از چندین معیار ارزشیابی برای انتخاب سهام استفاده می­کنند. فرآیند انتخاب سهام معمولاً شامل استفاده از معیارهای ارزشیابی و نیز بررسی متغیرهای بنیادی که تفاوت میان معیارهای ارزشیابی شرکت­های مختلف را توضیح می­دهند، می­باشد(بخشایی و راعی، ۱۳۸۷، ص ۲۱۸). و به دلیل تفاوت­هایی که در هر یک از این نسبت­ها وجود دارد؛ برای تشکیل سبد سهام، مدیریت دارایی و انتخاب سهام معمولاً از چندین نسبت بازار یا شاخص­های ارزشیابی نسبی استفاده می­شود.

[۱]– Gub

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­شود عبارت است از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد