ارتباط ميان درصد مالكيت نهادي و هزینه های حسابرسی-دانلود پايان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

حسابرسي در ايران‌

حسابرسي به مفهوم نظارت و بازرسي‌، در ايران و اسلام به زماني باز مي‌گردد كه منبعي(اعم از مالي يا غيرمالي‌) در جايي وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعي نظارت و بازرسي نيز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حكومت بر اعضاء و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزديك و همراه سابقه‌ تشكيل جوامع اوليه و حكومت‌ها است‌.

در عهد سامانيان دو ديوان اهميت فراواني در سازمان‌هاي حكومتي داشت‌. يكي ديوان‌ استيفا يا مستوفي (خزانه‌دار) بود، استيفا در لغت به معني تمام گرفتن و طلب كردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداري و امور مالي و دخل و خرج‌. .(حساس یگانه،69،1388)

ديوان دوم كه بيشتر مورد نظر براي پيشينه‌ تاريخي موضوع حسابرسي و نظارت است ديوان‌ اشراف‌ ناميده مي‌شد. رييس ديوان اشراف را مشرف‌ مي‌گفتند و وظيفه‌ وي نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود. با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي در آن زمان‌، فصل جديدي در پيشينه‌ حسابداري و حسابرسي در ايران آغاز شد. انقلاب مشروطيت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادي‌، كسر بودجه و استقراض‌هاي خارجي‌، حيف و ميل درباريان و افزايش خودكامگي و دخل و تصرف حكّام ايالات و ولايات به پيروزي رسيد. شگفت‌آور نيست اگر يكي از عمده‌ترين مشغله‌هاي انقلابيون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسيخته‌ اقتصادي و تمركز بر كنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پيدايش مفاهيم اوليه‌ دفترداري‌، حسابداري و حسابرسي (عمدتاً دولتي‌) در ايران‌، مولود چنين مشغله‌اي بوده است‌ كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي‌يافت(اسماعیلی، 1385 ، 13).

طبق اصل هجدهم قانون اساسي مشروطه‌، «تسويه امور ماليه‌، جرح و تعديل بودجه‌، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان مميزي‌هاي جديد، كه از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصويب مجلس خواهند بود.» تلاش‌هاي نمايندگان مجلس در آن‌ زمان براي مقابله با آشفتگي اقتصادي‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسي مشروطه انعكاس دارد در اصل صد و دو قانون مذكور براي نخستين بار ضرورت حسابداري و حسابرسي (دولتي‌) بازتابي قانوني مي‌يابد.

نخستين قوانين مالي و اقتصادي‌، يادگار دوره‌ دوم مجلس شوراي ملي است‌. در اين دوره‌ است كه نخستين بودجه‌ كشوري‌، نخستين قانون انحصار دولتي، نخستين قانون مالياتي، نخستين قانون تجاري و بالاخره نخستين قوانين حسابداري و حسابرسي دولتي به تصويب‌ مي‌رسد. قوانين اخير از ديدگاه پيشينه حسابداري و حسابرسي در ايران حائز اهميت بوده و بازتاب روشني از مسائل مبرم آن ايام مي‌باشند كه به نحوي از انحا اهميت خود را همچنان‌ حفظ كرده‌اند.

در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومي‌، كه عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌هاي مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معيني هم به رسيدگي و تفتيش اداري‌ حساب‌هاي وزارتخانه‌ها اختصاص دارد كه ضمن آن براي نخستين بار پاره‌اي از مفاهيم‌ اوليه و ابزار خاص دفترداري و حسابداري به طور قانوني و رسمي منعكس مي‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذكور، وزير ماليه در آخر هر سال بايد كميسيوني از شش نفر از نمايندگان‌ مجلس شوراي ملي‌، سه نفر از سنا و سه نفر از ديوان محاسبات تشكيل دهد. تكليف كميسيون‌ مزبور به قرار ذيل است‌:

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر كل وزارت ماليه در آخر هر سال‌.

ثانياً ـ مطابقت حساب‌هاي دخل و خرجي كه وزرا طبع كرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مركزي هريك از وزارتخانه‌ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات كل ماليه با دفاتر وزارت ماليه‌. .(حساس یگانه،71،1388)

رابعاً ـ رسيدگي به دفتر كل محاسبات به وسايلي كه در دست است‌؛ از قبيل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و ساير دفاتر اداره‌ محاسبات كل و بالنتيجه حساب محاسبين‌ جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس كه حاكي از كيفيت امر بوده و بايد طبع و به وزير ماليه‌ و مجلس شوراي ملي داده شود..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است.  بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعيين ارتباط ميان درصد مالكيت نهادي و هزینه های حسابرسی.
  2. تعيين ارتباط ميان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
  3. تعيين ارتباط ميان استقلال هيأت مديره و هزینه های حسابرسی.
  4. تعيين ارتباط ميان وجود حسابرس داخلي و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق برای بیان بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می شود.

سهامداران : نتایج این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به طور غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

Author: 92