ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

برای آزمون فرضیه 2-1) از مدل 4 استفاده می شود و در صورتی که  مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می شود.  برای آزمون فرضیه دوم از مدل 6 استفاده می شود و در صورتی که  منفی و معنادار باشد فرضیه تائید می شود.  برای آزمون فرضیه سوم از مدل 3 استفاده می شود و برای آزمون ابتدا ارزش نهایی انعطاف پذیری به دهک ها تقسیم می شود. اگر با افزایش دهک ها،  مدل کاهش یابد فرضیه تائید می شود. در واقع این آزمون نشان می دهد که با افزایش ارزش نهایی انعطاف پذیری سایر متغیر ها دارای توان تبیین  تغییرات در ساختار سرمایه نیستند و ارزش نهایی انعطاف پذیری نقش بیشتری بر تصمیمات ساختار سرمایه(نسبت اهرمی) ایفاء می کند. به علاوه برای آزمون فرضیه سوم مدل 6 یک بار بدون ارزش نهایی وجه نقد و یک بار نیز فقط با ارزش نهایی وجه نقد مورد آزمون قرار خواهد گرفت هر کدام دارای  بیشتری بودند آن متغیر یا متغیر ها دارای بیشترین تاثیر بر ساختار سرمایه ميباشند.

 

3-3روش تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقيقات همبستگی است که برای بدست آوردن ضرایب مدل از تحلیل رگرسیون استفاده خواهد کرد. روش همبستگی از روش تحقیق های توصیفی(غیرآزمایشی) است(سرمد، بازرگان،1385). تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که درآنها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف و تعیین شود. این تحقیق از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع کاربردی است. در واقع  سرمایه گذاران می توانند با اتکا بر نتایج تحقیق، در مورد انعطاف پذیری شرکتها دانش بیشتری کسب نموده و در تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند که در نهایت می تواند به تخصیص بهینه منابع کمک نماید.

 

4-3جـامـعه آمـاری:

مفهوم جامعه آماری یکی از مفاهیم اساسی است که آن را تعریف نمی کنند بلکه به عنوان مفهوم اولیه توصیف کرده و به صورت زیر بیان می شود: مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند، جامعه آماری گفته می شود (منصورفر،1385،ص 2)1.

شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی گزارشگری و افشاء اطلاعات در ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد. بنابراین در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکتهایی است که دارای ویژگی های زیر (صفت مشخصه)باشند.

  1. جزو شرکتهای تولیدی باشد. شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی دارای ماهیت متفاوت هستند.
  2. سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد.
  3. قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
  4. سهام شرکتها بیشتر از 3 ماه وقفه معاملاتی نداشته باشد. به علت اینکه برای محاسبه بازدهی از معاملات روزانه سهام استفاده خواهد شد بنابراین براي شرکتهایی که دارای وقفه معاملاتی باشند نمی توان بازدهی محاسبه کرد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه 

Author: 95

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *