افزونه List category posts

دانلود پایان نامه

افزونه List category posts يک افزونه کاربردي در وردپرس مي باشد که به وسيله ي آن مي توان مطالب موجود در يک دسته خاص را در يک برگه يا در بخشي از سايت به نمايش گذاشت تا کاربران سايت به مطالب آن دسته دسترسي سريع داشته باشند . همچنين از مزاياي افزونه List category posts اين است که حتي مي شود تصاوير کوچک مطالب آن دسته را نيز به نمايش گذاشت . يکي از مزاياي استفاده از افزونه List category posts اين است که ميزان بازديد از سايت افزايش مي يابد .

خصوصيات افزونه List category posts :

  1. نمايش مطالب يک دسته خاص در بخشي از سايت
  2. نمايش مطالب يک دسته خاص در برگه اي جداگانه
  3. نمايش تصاوير کوچک از مطالب يک دسته خاص

دانلود افزونه

دانلود از مخزن وردپرس

Author: 92