بررسی نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش بینی بحران-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

با توجه به انتخاب الگوی برازش یافته به روش پیش رونده از لحاظ قدرت و صحت پیش کنندگی بیشتر لذا در این بخش فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج حاصل شده از مدل سوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فرضیه اول: نسبت های نقدینگی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت آنی از نسبت های نقدینگی در این مدل در سطح معناداری ۹۵ درصد تایید شده است. لذا می توان گفت فرضیه اول تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.

فرضیه دوم: نسبت های فعالیت نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که گردش مجموع دارایی ها از نسبت های نقدینگی در سطح معناداری ۹۵ درصد تایید شده است. لذا می توان گفت فرضیه دوم تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.

فرضیه سوم: نسبت های سوآوری نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت سود خالص به فروش شرکت ها، سود ناخالص به فروش شرکت ها، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت های سودآوری در سطح معناداری ۹۵ درصد تایید شده اند. لذا می توان گفت فرضیه سوم تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.

فرضیه چهارم: نسبت های اهرمی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی های شرکت و نسبت سود ناخالص به هزینه مالی از نسبت های اهرمی در سطح معناداری ۹۵ درصد تایید شده اند. لذا می توان گفت فرضیه چهارم تحقیق از لحاظ آماری تایید می شود.

فرضیه اصلی: نسبت های مالی نقش معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

با تایید کلیه فرضیه های تحقیق می توان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی تحقیق نیز از لحاظ آماری تایید می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نسبت های مالی در پیش بینی بحران های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش معناداری دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ بررسی درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسی نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش بینی بحران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار