بررسی ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه آزمون فرضیه هشتم :

فرضیه هشتم : بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین فشار و اجبار سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی دارد. وجود این رابطه منفی در تحقیق انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این رابطه منفی بیانگر آن است فشار و اجبار سرپرست اغلب با پیامد های سازمانی رابطه منفی دارد. به یقین اجبار و فشار مشکلترین نوع قدرتی است که سرپرست می تواند به کار برد. از آنجاییکه فشار و اجبار سرپرست ممکن است موجب رنجش شده، قدرت مرجعیت را از بین ببرد. سرپرست اگر هم استفاده از قدرت اجبار را لازم می داند-آن را بسیار کم گیرد. شاید پذیرش، همه آن چیزی باشد که می توان با استفاده از فشار و اجبار انتظارش را داشت با این شراط که فشار و اجبار به گونه ای مساعد و غیر تنبیهی به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، با این شراط که جریمه اعمال شده با موقیت اعمال آن تناسب داشته باشد و برای تیم حسارسی آموزنده باشد. این احتمال وجود دارد که فشار و اجبار  شدیدا با روابط سرپرست با تیم حسابرسی به خاطر ترس احتمالی که ایجاد می کند مداخله داشته باشد. از آنجا که این شکل قدرت نشان دهنده توانایی فرد در تنبیه کردن می باشد ( 1989،Hinin and Shriesheim). کارسون (1993) در تحقیق خود دریافت قدرت فشار و اجبار باعث ایجاد رفتاری فراتر از آنچه که به طور ویژه مورد نیاز است نمی گردد.

همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی بیشتری را در مقایسه با فرضیه هفتم، ونهم دارد. (0/510- در مقایسه با -0/510 و-0/503)

نتیجه آزمون فرضیه نهم :

فرضیه نهم : بین فشار و اجبار سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین  فشار و اجبار سرپرست با تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی دارد. وجود این رابطه منفی در تحقیق انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید  شده بود. وجود این رابطه منفی بیانگر آن است فشار و اجبار سرپرست اغلب با پیامد های سازمانی رابطه منفی دارد. به یقین اجبار و فشار مشکلترین نوع قدرتی است که سرپرست می تواند به کار برد. از آنجاییکه فشار و اجبار سرپرست ممکن است موجب رنجش شده، قدرت مرجعیت را از بین ببرد. سرپرست اگر هم استفاده از قدرت اجبار را لازم می داند-آن را بسیار کم گیرد. شاید پذیرش، همه آن چیزی باشد که می توان با استفاده از فشار و اجبار انتظارش را داشت با این شراط که فشار و اجبار به گونه ای مساعد و غیر تنبیهی به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، با این شراط که جریمه اعمال شده با موقیت اعمال آن تناسب داشته باشد و برای تیم حسارسی آموزنده باشد.  این احتمال وجود دارد که فشار و اجبار  شدیدا با روابط سرپرست با تیم حسابرسی به خاطر ترس احتمالی که ایجاد می کند مداخله داشته باشد. از آنجا که این شکل قدرت نشان دهنده توانایی فرد در تنبیه کردن می باشد( همان منبع) کارسون (1993) در تحقیق خود دریافت قدرت فشار و اجبار باعث ایجاد رفتاری فراتر از آنچه که به طور ویژه مورد نیاز است نمی گردد.

همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه هشتم، دارد. (0/510- در مقایسه با -0/503)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

در این تحقیق به بررسی، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق بررسی در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به بررسی این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و بررسی عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار است.

هدف اصلی این تحقیق مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها است.

به منظور نیل به هدف اصلی فوق، باید تأثیر عواملی چون قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

پایان نامه تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها با فرمت ورد

Author: 92