بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :


چکیده : ۱

مقدمه : ۲

فصل اول. ۳

کلیات تحقیق. ۳

فصل اول : مقدمه ۳

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ . بیان مساله ۶

۴-۱٫ چارچوب نظری. ۷

۵-۱ .اهداف تحقیق. ۸

۶-۱ حدود مطالعاتی. ۸

۱-۶-۱ قلمرو مکانی. ۸

۲-۶-۱ قلمرو زمانی. ۸

۷-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم ۱۱

مروری برادبیات تحقیق. ۱۱

مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۱

۱-۲ . مقدمه ۱۲

۲ – ۲ . ساختار سرمایه ۱۳

۳–۲ . تئوریهای ساختار سرمایه ۱۴

۴-۲٫ وجود ساختار سرمایه ۱۶

۵–۲ . ساختار بهینه سرمایه ۱۷

۶–۲ . مفهوم اهرم ۱۸

۷–۲ . نقش نوآوری در ساختار سرمایه ۱۸

۸–۲ . روشهای تأمین مالی. ۱۹

۱–۸–۲ .تأمین مالی کوتاه مدت.. ۲۰

۲ –۸– ۲ . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. ۲۲

۹–۲ . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. ۲۸

۱۰–۲ . مزایای ناشی از استفاده استقراض… ۲۹

۱۱–۲ . معایب ناشی از استقراض… ۲۹

۱۲–۲ . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. ۳۰

۱۳  – ۲ . تأمین مالی و ساختار سرمایه ۳۲

۱۴–۲ . هزینه سرمایه ۳۳

۱۵– ۲ . پیشینه تحقیق : ۳۸

۱-۱۵ -۲٫ تحقیقات خارجی: ۳۸

۲ -۱۵-۲٫ تحقیقات داخلی. ۳۹

فصل سوم ۴۴

روش اجرای تحقیق. ۴۴

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. ۴۴

۱–۳ . مقدمه ۴۵

۲– ۳ . نوع پژوهش.. ۴۵

۳ –۳ . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۴۶

۴–۳ . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۴۷

۵-۳٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴۷

۱-۵-۳٫ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۴۷

۶-۳٫ مدل مفهومی  تحقیق. ۵۲

۷-۳ . متغیر های تحقیق. ۵۲

۱-۷-۳٫ متغیرهای مستقل. ۵۲

۲-۷-۳ . متغیر وابسته ۵۳

۳-۷-۳٫ متغیر های کنترل : ۵۳

۸–۳ . فرضیات تحقیق. ۵۴

فصل چهارم ۵۵

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵

۱-۴مقدمه‏ ۵۶

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۵۶

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۵۸

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۵۸

۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه ۵۹

۱-۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: ۵۹

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

۳-۱ -۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم ۶۸

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم ۸۳

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۸۳

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۳

۱-۵مقدمه ۸۴

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۸۵

۱-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی اول. ۸۵

۲-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی دوم ۸۵

۳-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی سوم ۸۶

۴-۲-۵ نتایج فرضیه فرعی چهارم ۸۶

۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۸۶

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۸۷

۴-۵ پیشنهادها ۸۷

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۸۸

منابع و ماخذ ۹۰

منابع فارسی: ۹۱

منابع لاتین: ۹۲

منابع اینترنتی: ۹۳

Abstract: 94

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

.اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن  به  بررسی میزان تاثیر  این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد