بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :


چكيده : 1

مقدمه : 2

فصل اول. 3

کلیات تحقیق. 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 . بيان مساله 6

4-1. چارچوب نظري. 7

5-1 .اهداف تحقيق. 8

6-1 حدود مطالعاتی. 8

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

7-1 . تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم 11

مروري برادبيات تحقيق. 11

مروري بر ادبيات تحقيق. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمايه 13

3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه 14

4-2. وجود ساختار سرمايه 16

5–2 . ساختار بهينه سرمايه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه 18

8–2 . روشهاي تأمين مالي. 19

1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي. 28

10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض… 29

11–2 . معايب ناشي از استقراض… 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي. 30

13  – 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه 32

14–2 . هزينه سرمايه 33

15– 2 . پيشينه تحقيق : 38

1-15 -2. تحقيقات خارجي: 38

2 -15-2. تحقيقات داخلي. 39

فصل سوم 44

روش اجراي تحقيق. 44

فصل سوم : روش اجراي تحقيق. 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماري و روش نمونه گيري. 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوري اطلاعات.. 47

5-3. روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 47

1-5-3. تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 47

6-3. مدل مفهومي  تحقيق. 52

7-3 . متغير هاي تحقيق. 52

1-7-3. متغيرهاي مستقل. 52

2-7-3 . متغير وابسته 53

3-7-3. متغير هاي کنترل : 53

8–3 . فرضيات تحقيق. 54

فصل چهارم 55

تجزيه و تحليل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها 56

3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 58

4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 58

5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه 59

1-1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

3-1 -5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم 83

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 83

ل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات.. 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 85

1-2-5 نتايج فرضيه فرعي اول. 85

2-2-5 نتايج فرضيه فرعي دوم 85

3-2-5 نتايج فرضيه فرعي سوم 86

4-2-5 نتايج فرضيه فرعي چهارم 86

5-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول. 86

3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق. 87

4-5 پيشنهادها 87

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسي: 91

منابع لاتين: 92

منابع اينترنتي: 93

Abstract: 94

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

.اهداف تحقيق

هدف اصلي از اين تحقيق در وحله اول بررسي ارتباط بين متغير هاي کلان اقتصادي از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدينگي ، نرخ سود بانکي و نرخ تورم با ساختار سرمايه يا همان اهرم مالي که ميزان نسبت بدهي به دارايي ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران است ، در ضمن  به  بررسي ميزان تاثير  اين متغير هاي بر تصميم گيري مديران شرکت ها در زمينه تامين منابع مالي مورد نياز مي پردازد درحالي که در طي سال هاي گذشته محيط اقتصادي کشورکه از جمله کشور هاي در حال توسعه مي باشد پر نوسان بوده است که در آخر اين سوال مطرح مي شود که آيا اين نوسانات بر ساختار سرمايه و ميانگين موزون هزينه سرمايه و سود آوري شرکت ها تاثيرگذار بوده است ؟

 

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران  با فرمت ورد

Author: 95

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *