بررسی انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام -دانلود پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تحقيق :

نظر به اينكه اين تحقيق داراي قلمرو زماني معيني است و در پي بررسي نمونه هاي مورد نظر تحقيق مي‌باشد . لذا به عنوان يك تحقيق ميداني و پيمايشي تلقي مي‌شود . از سوي ديگر از آنجاييكه نتايج اين مطالعه مي‌تواند مورد استفاده مديران مالي شركت‌ها قرار گرفته و در تدوين استراتژي هاي خريد و فروش سرمايه گذاران و سهامداران مفيد واقع گردد،‌ لذا اين مطالعه به عنوان يك تحقيق كاربردي قلمداد مي‌گردد.

در اين تحقيق هدف بررسي تاثير انتشار درصد‌هاي مختلف سهام جايزه به عنوان متغير مستقل بر بازدهي سهام به عنوان متغير وابسته مي‌باشد .

يعني بر مبناي اطلاعات جمع آوري شده از بورس اوراق بهادار تهران و نتايج حاصل از آزمون فرضيات قابل تعميم به كل جامعه مورد نظر خواهد بود(استقرايي – قياسی).

 

3-3-فرضيات تحقيق :

فرضيه ،‌جمله اي (موضوعي) است كه از طريق تجربي ابطال پذير باشد . اهميت نسبي يك فرضيه ي معين فقط در رابطه با كارايي آن در مسئله ،‌مورد قضاوت قرار مي‌گيرد .

فرضيه هاي اين تحقيق به شكل زير تدوين گرديده اند:

فرضيه اصلي : انتشار سهام جايزه بر روي بازدهي سهام تاثير دارد.

فرضيات فرعي : انتشار سهام جايزه زير 20 درصد بر روي بازدهي سهام تاثير مثبت  دارد.

فرضيه دوم :

انتشار سهام جايزه 20 درصد تا 50 درصد بر روي بازدهي سهام تاثير مثبت دارد.

فرضيه سوم :

انتشار سهام جايزه بالاي 50 درصد بر روي بازدهي سهام تاثير مثبت دارد.

 

 

فرضیه چهارم :

بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر 20 درصد – بین 20 تا 50 درصد و بالای 50 درصد) تفاوت معنا دار وجود دارد.

 

4-3-جامعه آماري :

جامعه در حقيقت شامل همه عناصري است كه موضوع يك پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي‌كند و مايليم درباره آن استنباط كنيم . حدود هر جامعه پژوهشي بر پايه تعريف آ ن مشخص مي‌شود دو تعريف جامعه از تلفيق ويژگي هاي مشتركي كه عناصر آن جامعه داراست و از لحاظ موضوع پژوهش نيز مهم تلقي مي‌شود ،‌بيان مي‌گردد.

جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1380 تا پايان 1386 سهام جایزه توزیع نموده اند .ضمنا برای جلوگیری از تاثیر سایر رویدادهای مهم برنرخ بازدهی سهام ضوابط زیر را برای انتخاب نمونه مد نظر قرارداده ایم:

1 – انتشار اخبار سهام جایزه همراه با اخبار مهم دیگر مثل انتشار حق تقدم خرید سهام نباشد.

2 – شرکتهایی که بعد از سال 1380 در بورس پذیرفته شده اند یا اینکه قبل از پایان سال 1386 از بورس خارج شده اند در نظر گرفته نشده است.

3 – آن دسته از شرکتها در نمونه منظور شده اند که پیرامون ماههای سهام جایزه معاملات روی سهام انجام شده  و اطلاعات مربوط به قیمت سهام در دسترس بوده است.جمعا 41 شرکت واجد شرایط فوق بوده اند که با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه (هر شركت بين يك تا پنج بار سهام جايزه توزيع نموده است) نمونه مورد مطالعه 117 مورد  انتخاب شده است. جدول یک لیست شرکتها و سال انتشار سهام جایزه و درصد اننتشار سهام جایزه را نشان می دهد همانگونه که ملاحظه می شوددرصد سهام جایزه از حداقل 12/2 درصد تا حداکثر 400 درصد در نوسان بوده است.

.

 

پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام  با فرمت ورد

Author: 92