بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتها-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقيقات داخلي

جامع ترين تحقيقي كه در زمينه هموارسازي سود در ایران صورت گرفته است تحت عنوان شناسايي عوامل موثر بر هموارسازي سود توسط بدري،1 (1387)تحت عنوان پايان نامه براي اخذ درجه دكتري حسابداري در دانشگاه تهران می باشد.

در تحقيق بدري از بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران139 شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند و از سال 1369تا1375 مورد بررسي واقع شده اند.

در آن تحقيق  براي شناسايي عوامل موثردر پديده هموارسازي سود ابتدا شركت هاي نمونه به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز تقسيم شده اند. اين كار با استفاده از شاخص “ايكل”صورت گرفته است و براي جداسازي شركت ها به هموارساز و غیرهموارساز سه سطح از سود مورد بررسي واقع شده و شركت هايي كه حداقل در يكي از سه سطح(سود ناخالص، سود عملياتي، سود خالص)هموارساز شده باشند، تحت عنوان گروه شركت هاي هموارساز طبقه بندي مي شوند. در پايان از بين شركت هاي نمونه 32شركت در سطح سود ناخالص، 22شركت در سطح سود عملياتي، 22شركت در سطح سود خالص و در كل42 شركت حداقل در يكي از سه سطح هموارساز مي باشدو42 شركت هموارساز و مابقي غیرهموارساز تلقي مي شوند و بر اساس اين طبقه بندي فرضيه هاي اصلي شركت مورد بررسي واقع شده اند. نتايج حاصل از آزمون فرضيات اين تحقيق نشان مي دهد كه عامل اندازه شركت، عامل سودآوري، نوع صنعت، نوع مالكيت، عامل نوع شركت از نظر شمول يا عدم شمول مقررات قيمت گذاري محصول به عنوان عوامل موثر در هموارسازي سود شناسايي نشده اند.

نتايج بدست آمده در تحقيق بدري با نتايج تحقيقات صورت گرفته در كشورهاي ديگر مخصوصاً آمريكا كاملاٌ متفاوت است. در تحقيقات صورت گرفته در كشورهاي ديگر نسبت سود آوري به عنوان يكي از عوامل موثر در هموارسازي سود شناسايي شده است و به اين نتيجه رسيده اند كه هموارسازي سود در شركت با درجه سودآوري پايين رايج تر است. و شركت ها عموماً از اين رفتار به عنوان يك سپر دفاعي استفاده مي كنند.

تحقيقات صورت گرفته در ساير بازارهاي مالي مخصوصاً بورس نيويورك نشان دهنده اينست كه عامل اندازه بر هموارسازي سود موثر است و شركت هاي كوچكتر بيشتر فرصت هموارسازي سود را دارند و شركت هاي بزرگتر به دليل قرار گرفتن در معرض رسيدگي و كنترل بيشتر، تمايل كمتري براي هموارسازي سود دارند.

نوع صنعت هم در تحقيقات صورت گرفته كشورهاي خارجي به عنوان يكي از عوامل موثر بر هموارسازي سود مي باشد و در شركت هاي خصوصي(مدير كنترلي نسبت به مالك كنترلي)هموارسازي سود بيشتر است و اين بخاطر وجود تضاد منافع مي باشد. در شركت هاي مدير كنترلي به خاطر شرايط حاكم بر عزل و نصب مديران(امنيت شغلي)، سيستم هاي پاداش دهي نظارت بر عملكرد مالي مربوط مي شد. براي متفاوت بودن نتايج تحقيق بررسي عوامل كلان مثبت محيط اقتصادي، محيط فرهنگي را در نظر مي گيرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تحقيق حاضر اهدافي چند به شرح زير دنبال مي شوند:

الف)شناسايي شركتهای هموارساز سود

ب)بررسي اينكه آيا هموارساز ي سود بر بازده غيرعادي سهام تاثير دارد يا خير؟

 

پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

Author: 95