بررسی تعیین رابطه بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان-دانلود پایان نامه ارشد حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

دراین فصل از گزارش تحقیق به بررسی منابع و تدوین چهارچوب نظری پرداخته ایم. در مرحله بعد به بیان فرضیات و متغیرهای پژوهش پرداخته و برای این‌که بین چهارچوب نظری پژوهش و فرضیه‌های پژوهش ارتباط معنی‌داری برقرار شود، در قالب یک مدل تحلیلی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشخص می‌شود.

 

۲ـ۲- مفهوم تقلب

وا‍‍ژه تقلب در مقالات و منابع علمی معانی مختلفی دارد و لیکن انچه در تمامی این تعاریف مشترک و یکسان می باشد. این است که تقلب نوعی سوء استفاده از منابع در جهت منافع شخصی به عمد و کاملا غیر قانونی است.

 

۲ـ۲ـ۱ تقلب در مفهوم عام

تقلب در مفهوم عام عبارتند است : تحریف حقایق با اهمیت توسط کسی  که می داند مطالبش حقیقت ندارد و یا ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت آنها وبه قصد فریب دیگران و در تعریف کلی واژه تقلب عبارتند است سوء استفاده از سود یک سازمان بدون اینکه لزوما به عواقب قانونی آن منجر شود.و در تعریف دیگر تقلب به فرایندی اشاره دارد که طی آن یک یا چند نفر عمدا و مخفیانه دیگران  را ازهر چیز با ارزشی به خاطر منافع شخصی خود محروم کنند.

 

۲ـ۲-۲ تعریف کلی و جامع تقلب:

اما در حسابداری و حسابرسی تعریف کلی و جامع در مورد تقلب چنین است: تقلب اصطلاحی عام و در برگیرنده همه توانی های متعددی است که یک فرد قادر است با مهارت به کار گیرد تا مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد . به عبارت دیگر تقلب اصطلاحی است که برای توصیف فرایند فریب  دادن اعتماد و نیرنگ برای بدست آوردن نوعی منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که معمولا نفع مالی است بکار برده می شود.تقلب با اشتباهات غیر عمدی بسیار تفاوت دارد برای  اینکه تقلب رخ دهد. شخص متقلب باید عمدا واز روی قصد برای به دست آوردن منفعت دیگران را اعمال کند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • بررسی رابطه بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان
  • بررسی رابطه بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو میزان تقلبدر بین دانشجویان
  • بررسی رابطه بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان
  • بررسی تعیین رابطه بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین دانشجویان
  • بررسی تعیین رابطه بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان
  • بررسی رابطه بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان

۱-۵- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری  با فرمت ورد