بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :


 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱-  تاریخچه مطالعاتی. ۴

۳-۱-  بیان مسأله ۵

۴-۱-  چارچوب نظری. ۷

۵-۱-  فرضیه های تحقیق. ۸

۶-۱-  اهداف تحقیق. ۹

۷-۱- اهمیت تحقیق. ۱۰

۸-۱-  حدود مطالعاتی. ۱۱

۹-۱-  واژه های کلیدی و اصطلاحات.. ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۵

۲-۲-مبانی نظری. ۱۶

۱-۲-۲ قیمت سهام ۱۶

۲-۲-۲-تعیین قیمت سهام ۱۶

۳-۲-۲-عوامل موثر بر قیمت سهام ۱۹

۴-۲-۲- محتوای اطلاعاتی قیمت سهام ۲۶

۵-۲-۲-  دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده ۲۹

۶-۲-۲-  نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات.. ۳۰

۷-۲-۲- حجم مبادلات.. ۳۳

۸-۲-۲- ادبیات موضوعی حجم معاملات.. ۳۵

۹-۲-۲- حجم معاملات و نقدینگی. ۴۰

۱۰-۲-۲-  رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود ۴۲

۱۱-۲-۲- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام ۴۳

۱۲-۲-۲- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ. ۴۵

۱۳-۲-۲- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام ۴۸

۱۴-۲-۲- بسط مدلهای تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام ۵۴

۱۵-۲-۲- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات.. ۵۴

۱۶-۲-۲-  بسط مدل ترکیب توزیع ها ۵۹

۱۷-۲-۲- خلاصه بخش اول. ۶۰

۳-۲  مبانی تجربی. ۶۱

۱-۳-۲-مقدمه ۶۱

۲-۳-۲-  سابقه تحقیقات مشابه ۶۳

۳-۳-۲-  خلاصه ی بخش دوم ۷۱

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۷۷

۲-۳-  روش تحقیق. ۷۷

۳-۳-  جامعه آماری. ۷۸

۴-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۷۸

۵-۳-  نمونه آماری. ۷۸

۶-۳-  ابزار جمع آوری داده ها ۸۲

۷-۳-  روش جمع آوری داده ها ۸۲

۸-۳-  متغیرهای تحقیق. ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۸۷

۲-۴  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

۳-۴  نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری. ۸۸

۴-۴ آزمون فرضیات.. ۹۳

۱-۴-۴  آزمون فرضیه اول. ۹۳

۲-۴-۴-  آزمون فرضیه دوم ۹۵

۳-۴-۴-  آزمون فرضیه سوم ۹۸

۴-۴-۴-  آزمون فرضیه چهارم ۱۰۰

۵-۴-۴-  آزمون فرضیه پنجم ۱۰۲

۶-۴-۴ – آزمون فرضیه ششم ۱۰۵

۵-۴-  خلاصه فصل چهارم ۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۱۰

۲-۵-  نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. ۱۱۰

۳-۵-  بحث.. ۱۱۲

۴-۵-  پیشنهادات تحقیق. ۱۱۳

۱-۴-۵- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. ۱۱۳

۲-۴-۵-  پیشنهادات به محققین. ۱۱۵

۵-۵-  محدودیت های تحقیق. ۱۱۵

پیوست ها

پیوست الف : خروجی نرم افزار. ۱۱۷

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۴۷

منابع لاتین: ۱۴۸

چکیده انگلیسی: ۱۵۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسی و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح است و نیز به سبب اهمیت، نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به طور اخص بوده است. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به منظور بهبود نحوه ی عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، ۱۳۸۴، ص۹۹)۱.

تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از میزان حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های تحقیق در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس استفاده نماید. بهرحال این پژوهش برای بررسی علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو تحقیق می باشد.

بطور خلاصه می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

  • اهداف علمی
  • بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • اهداف کاربردی
  • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
  • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به منظور درک نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
  • بررسی روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
  • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش میزان مبادلات یک نوع اوراق بهادار می شود
  • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به منظور کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده است و با توجه به علمی تر شدن روند معاملات، نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران