بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

تقدیم به :

 

 

آنان که واصل فهم بودند و فاصل وهم،

پدر و مادر عزيز و مهربانم

جوانه انديشه ام را سبز نشانديد و بقاي سعي ام را جاويدان

عمرتان سبز و جاودانه

 

 

 

 

 


 

 

 

چكيده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بيان مسئله 5

3-1 بيان ضرورت تحقيق. 6

4-1 چارچوب نظري تحقيق. 7

5-1 فرضيه اصلي تحقيق : 8

6-1 متغيرهاي مورد مطالعه 8

7-1 اهداف تحقيق. 9

8-1-تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 11

2-2 اقتصاد دانشي. 11

3-2 تعريف دانش.. 12

4-2 پديدار شناسي کسب و کار در اقتصاد دانش پايه 13

5-2 اشکال جديد منابع سازماني. 15

6-2 دارايي هاي نامشهود 16

7-2 تاريخچه ي سرمايه ي فکري. 20

8-2 اجزاء مدل سرمايه فکري. 25

 

9-2 تعاريف مختلف سرمايه ي فکري. 29

1-9-2-شاخص هاي اندازه گيري سرمايه فکري. 32

10-2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه فکري. 38

11-2 مدل هاي توصيفي سرمايه ي فکري. 39

12-2 مدل هاي اندازه گيري سرمايه ي فکري و ارائه دهنده آن ها 40

1-12-2 مدل هاي مبتني بر سرمايه ي بازار. 40

2-12-2 مدل هاي مستقيم سرمايه ي فکري. 41

3-12-2 مدل هاي بازده دارايي ها 41

4-12-2 مدل هاي کارت امتيازي. 41

1-4-12-2 مدل مقايسه ي ارزش بازاري و ارزش دفتري (ام – بي – وي) 42

2-4-12-2 مدل کيوي توبين. 43

3-4-12-2 مدل عملکردي شرکت دانش پايه (نوکورپ) 44

4-4-12-2 مدل کارگزار فناوري ( تي – بي) 46

5-4-12-2  مدل سنجش ا رزش گذاري جامع (آي – وي – ام) 47

6-4-12-2 مدل ا رزش افزوده اقتصادي ( اي – وي – اِي ) 48

7-4-12-2 شاخص سرمايه ي فکري. 49

8-4-12-2 کارت امتيازي زنجيره ارزش 50

9-4-12-2 کارت امتيازي متوازن. 50

10-4-12-2 رهياب سرمايه ي فکري اسکانديا 52

11-4-12-2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سي – آي – وي) 53

12-4-12-2 مدل شاخص ايجاد ارزش (وي – سي – آي) 54

13-4-12-2 مدل طبقه بندي سرمايه ي فکري. 56

 

13-2 طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري. 57

14-2 نقاط قوت و ضعف روش هاي اندازه گيري سرمايه فکري. 59

15-2 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالي‌ 60

16-2 مفهوم سود از ديدگاه حسابداري. 68

17-2 مفهوم اقتصادي سود 68

18-2 تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته 69

1-18-2 تحقيقات خارجي. 69

2-18-2 تحقيقات داخلي. 71

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 73

2-3روش تحقيق. 73

3-3  نوع روش تحقيق : 74

1-3-3 روش گرد آوري اطلاعات: 74

2-3-3 ابزار گرد آوري اطلاعات : 74

3-3-3  روش تجزيه و تحليل اطلاعات : 75

4-3 قلمرو مکاني و زماني و موضوعي. 75

5-3 مدل تحليلي تحقيق. 75

6-3  جامعه ونمونه آماري. 76

7-3  محدوديت هاي تحقيق. 77

8-3 روش گرد آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق : 77

9-3 روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها : 77

10-3 همبستگي. 78

 

11-3 ضريب تعيين. 78

12-3  مدل رگرسيون تحقيق. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 81

2-4  بررسي نرمال بودن متغير پاسخ. 81

3-4   بررسي همبستگي بين سود خالص و ارزش دفتري. 83

4-4  بررسي رگرسيون بين سود خالص و ارزش دفتري. 84

5-4 رگرسيون و همبستگي به تفکيک سال. 85

6-4 بررسي رابطه ميان مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده 89

7-4   بررسي نرمال بودن خطا 92

8-4 جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 95

2-5 خلاصه 95

3-5 بيان نتايج. 96

4-5 مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات قبلي انجام شده : 96

5-5 پيشنهادات : 98

1-5-5 پيشنهادت حاصل از تحقيق : 98

2-5-5 پيشنهادت جنبي : 98

3-5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 99

پیوستها

 

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 110

منابع لاتین: 111

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….112

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين مقاله , بررسي تاثير سرمايه فکري بر سود خالص شرکتهاست  و بررسي اين قضيه که آيا بين سرمايه فکري و سود خالص شرکتها رابطه مستقيمي وجود دارد يا نه .

هدف ازين تحقيق آگاه نمودن سرمايه گذاران و سهامداران از تاثير گذاري سرمايه هاي فكري در ميزان سود شركت مي باشد . سهامداران بايد بدانند كه سرمايه فكري ونيروي انساني تنها منابعي هستند كه نقطه پاياني در مورد بهره وري آنها وجود ندارد و استفاده مطلوب از آنها مي تواند منجر به افزايش سود شود .

سرمايه فكري به عنوان شاخصي خارج از صورتهاي مالي مي تواند يكي از شاخص هاي مهم در تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگيرد .

مهمترين اهداف انجام اين تحقيق را مي توان به صورت زير خلاصه کرد :

  • شناخت انواع داراييهاي نامشهود ، طبقه بندي آنها و روشهاي اندازه گيري آنها
  • بررسي ارتباط سرمايه فکري با عملکرد مالي
  • اطلاع از وضعيت (نسبي) اين سرمايه هاي فکري
  • ارائه راهکارها و پيشنهادات لازم براي بهبود سطح اين سرمايه هاي فکري

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *