بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1  بیان ﻣﺳﺄله 5

4-1  چارچوب نظری تحقیق. 6

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

6-1  اهداف تحقیق. 11

7-1 حدود مطالعاتی. 12

1-7-1قلمرو زمانی. 12

2-7-1 قلمرو مکانی. 12

3-7-1قلمرو موضوعی. 12

8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12

فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق

1 – 2 گفتار اول مباني مديريت و الگوهاي ارزيابي عملكرد 16

1– 1– 2  مقدمه 16

2 – 1 – 2 سير تاريخی مديريت.. 18

3 – 1 – 2 مفاهيم سازمان و مديريت: 20

4 – 1 – 2  مکاتب مديريت علمی. 27

5 – 1 – 2  سطوح، مناطق، مهارتها و مسئوليت های مديريت.. 42

6 – 1 – 2  اثر بخشی عملكرد مديران. 51

2 – 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت.. 70

1  – 2 – 2 مقدمه 70

2  – 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت.. 70

3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت.. 79

4 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت.. 85

5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت.. 86

6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای. 88

7 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت : 90

9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز. 103

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان. 105

1 – 3 – 2 مقدمه 105

2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز. 105

3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106

4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار. 107

5 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108

6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز. 111

7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت.. 116

8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز: 120

4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمينان ) 121

1 – 4 – 2 مقدمه 121

2 – 4 – 2 تعريف محيط. 121

3 – 4 – 2 محيط عمومی در برابر محيط اختصاصی. 122

4 – 4 – 2 محيط واقعی در برابر محيط ذهنی. 123

5 –  4 – 2 رابطه محيط و ساختار سازمان. 124

6 – 4 – 2 چارچوب ارزيابي محيط. 126

7 – 4 – 2 سازش با محيط نامطمئن. 129

8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محيط نامطمئن. 137

5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقيق. 139

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 146

2 – 3  روش تحقیق. 146

3 – 3  مدل تحلیلی تحقیق. 147

4 – 3 جامعه آماری. 148

5 – 3  روشهای جمع آوری اطلاعات.. 149

6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه 149

1 – 6 – 3  اعتبار محتوائی. 150

2 – 6– 3  اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه ) 150

7 – 3 پایائی پرسشنامه 150

8 – 3  روش آزمون فرضیه های تحقیق. 151

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 153

2 – 4  تجزيه و تحليل داده ها 153

3 – 4  تحليل توصيفی اطلاعات.. 153

1- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان. 154

4 – 4 تحليل استنباطی اطلاعات.. 157

1-4-4 آزمون فرضيه اول: 160

2-4-4 فرضيه  دوم : 161

3-4-4 فرضيه سوم : 162

4-4-4 فرضيه چهارم : 163

5-4-4 فرضيه پنجم : 164

6-4-4 فرضيه ششم : 165

7-4-4 فرضيه  هفتم : 166

8-4-4 فرضيه هشتم : 167

9-4-4 فرضيه نهم : 168

10-4-4 فرضيه دهم : 169

11-4-4 فرضيه يازدهم : 170

12-4-4 فرضيه دوازدهم : 171

13-4-4 فرضيه سيزدهم : 172

14-4-4 فرضيه چهاردهم : 173

15-4-4 فرضيه پانزدهم : 174

16-4-4 فرضيه شانزدهم : 175

17-4-4 فرضيه هفدهم : 176

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 179

2 –  5 نتایج و پیشنهادات تحقیق. 179

3 –  5 پیشنهادات.. 179

1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق. 179

2 – 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 181

4 – 5 محدودیت های تحقیق. 181

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 183

پیوست الف) جداول و نتایج اماری. 190

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 201

منابع لاتین: 203

چکیده لاتین. 207

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از :

1 –  تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

2 –  مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت

3 – تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران

4 – تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان

 

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی  با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *