بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی-پایان نامه رشته حسابداری

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

در پایان می توان پیش بینی تئوری ها و فرضیه های فوق الذکر را به شرح زیر خلاصه کرد:

1- شرکت هایی که از سودآوری بالاتری برخوردارند، کمتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعات) (مایرز و ماجلوف،1984).

2- شرکت هایی که با فرصتهای رشد (سرمایه گذاری) اندک یا منفی مواجه اند، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی) (جنسن و مکلینگ،1976).

3- شرکت هایی که از جریان نقدی آزاد زیاد برخوردارند بیشتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی و فرضیه جریان نقدی آزاد) (جنسن،1986).

4- صنایعی که از رشد بالا و فرصت های سرمایه گذاری آتی زیاد بر خوردارند، کمتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی و تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (بریلی و مایرز، 1383).

5- شرکت هایی که سود عملیاتی آنها با عدم اطمینان یا نوسان زیاد همراه است در مقایسه با
شرکت هایی که سود عملیاتی آنها با قطعیت بیشتر یا نوسان کمتر همراه است، کمتر از استقراض استفاده می کنند (پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (استیفن راس و دیگران،2002 ).

6- شرکت هایی که بخش اعظم دارایی های آنها را دارایی های ثابت مشهود (زمین، ساختمان،
ماشین آلات و موجودی کالا) تشکیل می دهد در مقایسه با شرکت هایی که اغلب دارایی های آنها را دارایی های نا مشهود (نیروی انسانی متخصص، دانش فنی انباشته و فعالیتهای تحقیق و توسعه) تشکیل می دهد، بیشتر به استقراض اتکا می کنند(راجان1و زینگالس2،1995).

 

7- شرکت های بزرگ به دلیل دسترسی نسبتاً آسان به بازارهای سرمایه یا منابع مختلف تامین مالی، برخورداری از تنوع محصول یا مصونیت بیشتر در قبال هزینه های بحران مالی، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (تیتمن3 و وسلز4، 1988)

 

2-14  مرور مختصر مطالعات و تحقیقات

روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرایند رشد شرکت ها موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها در دنیای رقابتی امروز می شوند. مدیران شرکت ها سعی می کنند روش هایی را بر گزینند که اثرات مثبتی را بر روی ارزش شرکت (بازده سهام، قیمت سهام) داشته باشد به علت اینکه سهامداران در پی این هستند، در قبال وجهی که پرداخت می کنند هم بتوانند وجه خود را باز پس گیرند و هم اینکه سودی بدست آورند.

محققین هم با توجه به اهمیت این موضوع بررسی های فراوانی در مورد روش های مختلف تامین مالی و اثرات آنها بر روی بازده، قیمت سهام و دیگر متغیرهای موجود در شرکت ها انجام داده اند. با نگاهی اجمالی به بررسی های صورت گرفته به این نکته پی می بریم که محققین به دو صورت کلی و جزئی در این مورد بحث و بررسی داشته اند، یعنی یکسری از افراد بر روی روش های تامین مالی بطور کل و افراد دیگر بر روی تک تک روش های تامین مالی و اثرات آن بر روی شرکت، تحقیقاتی را انجام داده اند.

مرور مطالعات و تحقيقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظير دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور و نيز سايتهاي اينترنتي متصل به موسسات، دانشگاه‌ها و مراكز تهيه و تدارك‌كننده منابع علمي و پژوهشي، مؤید این نکته است تحقیقی که بطور خاص بر روی روش های تامین مالی در نظر گرفته شده برای این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته باشد یافت نمی شود.

در واقع این تحقیق با مطالعات مشابه گذشته دارای دو وجه افتراق است، اولاٌ اینکه در این تحقیق ما یکی از روش های تامین مالی داخلی(سودانباشته) را در برابر یک روش تامین مالی خارجی (استقراض) مورد بررسی قرار می دهیم، ثانیاً اینکه این تحقیق در واقع یک مطالعه موردی می باشد (صنايع غذايي) که در مطالعات قبلی مورد توجه قرار نگرفته است.

به همین دلیل ذیلاً تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی که بیشترین شباهت را با عنوان تحقیق داشته اند و بطور کل درباره تامین مالی یا یکی از متغیرهای مورد بحث در این تحقیق بررسی هایی انجام داده اند، بطور خلاصه مورد اشاره قرار می گیرند:

 

2-14-1  مرور مختصر بر مطالعات داخلی

رحمانی، محمود (1374)، تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های بورس تهران با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش نمی دهد.

اهداف تحقیق عبارتند از:

الف) طراحی ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام یا انتشار سهام با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.

ب) تاثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس.

نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

1- فرض صفر تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده رد می شود یعنی نحوه تامین مالی بر قیمت سهام تاثیر دارد.

2- در بازار بورس تهران در موقع افزایش سرمایه از طریق آورده های نقدی، قیمت بازار سهام به اندازه قیمت تئوری کاهش نمی یابد. لذا مدیریت با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه سهام می تواند در مواقعی که قیمت سهام بالاست با انتشار سهام جدید، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نماید.

3- روش تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بر روی درآمد هر سهم تاثیری نداشته است. بدین معنی که شرکت هایی که از وام های بلند مدت استفاده نموده اند با توجه به پایین بودن نرخ بهره به طور صحیحی از آن استفاده نکرده اند (رحمانی، 1374).

شمس عالم، حسام (1375)، حسابداري تأثير افزايش سرمايه بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. براي انجام تحقيق سه گروه اصلي شرکت ها كه به ترتيب در دوره تحقيق يك ، دو و چهار بار افزايش سرمايه داده بودند و يك گروه كنترل كه در دوره تحقيق افزايش سرمايه‌اي نداشته‌اند انتخاب شدند.  متناسب با جوامع آماري 6 فرضيه اخص تحقيق براي نتيجه‌گيري كلي در مورد فرضيه اهم يعني تأثير افزايش سرمايه بر بازده سهام طراحی شدند.  در 3  فرضيه اول ميانگين بازده سهام هر گروه از شرکت ها در دوره بعد از افزايش سرمايه با ميانگين بازده سهام گروه كنترل سنجيده شده است و در 3 فرضيه دوم به دنبال بررسي تغيير بازده سهام هر گروه از جوامع آماري در دوره بعد از افزايش سرمايه نسبت به دوره قبل از افزايش سرمايه مي‌باشيم. نتايج به دست آمده

1Rajan

2 Zingales

3 Titman

4 Wessels

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهد.

5)با استفاده از آزمون های مورد نظر بازده سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تامین مالی کرده اند را بازده سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته(اندوخته) تامین مالی نموده اند مقایسه نماید.

 پایان نامه بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنایع غذایی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنایع غذایی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد  بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *