تاثیر نوع صنعت بر رابطه بين خطاي پيش¬بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام-دانلود پايان نامه ارشد رشته حسابداري

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دقت پيش­بيني سود در عرضه اوليه سهام

برخي از تحقيقات مربوط به پيش­بيني سود، اثر اعلام سود پيش­بيني شده را در عرضه اوليه سهام بررسي كرده­اند. دليل اين امر اين است كه خريد سهام در عرضه اوليه سهام پر خطرتر از سرمايه­گذاري در سهام شركت­هاي پذيرفته شده در بورس مي­باشد، زيرا اطلاعات در اولين عرضه سهام چندان گسترده نيست. به منظور كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه­گذاران بالقوه، شركت­ها بايد اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي سهام را در اختيار سرمايه­گذاران قرار دهند.

نمونه­اي از اين تحقيقات، پژوهش فريت[1] (1998) است كه دقت پيش­بيني سود در عرضه اوليه سهام در بازار بورس سنگاپور را مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق 116 عرضه اوليه سهام در بورس سنگاپور طي سال­هاي 1992 ـ 1977 مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس شواهد به دست آمده، رابطه مثبتي بين پيش­بيني سود مديران و ارزيابي سهام در عرضه اوليه آن ملاحظه شد.

لونكاني و فريت[2] (2005) در مطالعه­اي ديگر به بررسي دقت پيش­بيني سود در عرضه اوليه سهام در بورس تايلند و رابطه آن با ارزيابي سهام طي سال­هاي 1997 ـ 1991 پرداختند.

در تايلند، بخش عمده سرمايه­گذاران را سرمايه­گذاران جزء تشكيل مي­دهد. با توجه به اين كه آن­ها توانايي نسبتاً كمي براي ارزيابي اطلاعات در مورد عرضه اوليه سهام دارند، اتكاي اصلي آن­ها براي تصميم­گيري بر اطلاعات عمومي بازار مي­باشد.

معيار اندازه­گيري دقت پيش­بيني، اشتباه (خطا) پيش­بيني در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد
پيش­بيني­ها به صورت خوش­بينانه هستند يعني سود پيش­بيني شده بيشتر از سود واقعي مي­باشد. البته سود پيش­بيني شده توسط مديران به طور معني­داري از پيش­بيني سود با استفاده از مدل سري زمان دقيق­تر است. بنابرين پيش­بيني سود در اولين عرضه سهام داراي محتواي اطلاعاتي است.

[1] . Frith ,1998

[2] . Lonkani & Frith ,2005

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف تحقيق

نظر به اين كه مديران، تحليل­گران و سرمايه­گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شركت­ها اختصاص داده­اند به نحوي كه از آن براي ارزيابي عملكرد شركت استفاده مي­كنند و هم چنين با توجه به اين كه تصميم­گيري در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام براي سرمايه­گذران از اهم امور تلّقي مي­گردد و گذشته از ديگر شواهد و اطلاعات، توان پيش­بيني نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصميماتي بسيار تأثيرگذار مي­باشد، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت­ها در دو مقطع زماني مي­باشد.

امیدواریم نتايج اين تحقيق بتواند به عنوان ابزار و معياري جهت سنجش ميزان دقت پيش­بيني سود شركت­ها مورد استفاده قرار گيرد و سرمايه­گذران نيز بتوانند تصميمات بهينه­اي اتخاذ كنند.

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *