دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سودبا بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم (DOWN)

در این تحقیق مشابه بارتو (2002)، درصورتی پیش‏بینی مدیریت از سود هر سهم کاهشی در نظر گرفته می شود که:

مدل (1-3) آخرین پیش‏بینی EPSEPS تحقق یافته< اولین پیش‏‏بینی EPS

در صورتی که شرایط مدل (1-3) برقرار باشد، DOWN مقدار یک را اختیار خواهد کرد و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود.

 

1-9-2 متغیر مستقل

خالص دارایی‏های عملیاتی تقسیم بر فروش (BBS): نشان دهنده میزان متورم بودن ترازنامه است به این ترتیب که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، به معنی متورم‏تر بودن ترازنامه است.

1-9-3    متغیرهای کنترلی

 • تعداد سهام مالکیت نهادی تقسیم بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره، درصدی از مالکیت کل شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی (INST)
 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت رشد شرکت (LTG).
 • وقوع زیان در صورتی که شرکت در دو سال قبل زیان داشته باشد برابر یک و در غیر این صورت صفر است (LOSS).
 • اندازه شرکت: لگاریتم ارزش بازار سهام (SIZE).
 • متغیری مصنوعی برای کنترل اثرات صنعت بر مبنای طبقه بندی صنایع در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (INDUSTRY).
 • متغیری مصنوعی برای کنترل اثرات دوره‏های مالی (YEAR).
 • سهم بازار، فروش شرکت در سال t تقسیم بر فروش کل صنعت در سال t (MS).
 • هزینه‏های ثابت: دارایی‏های ثابت مشهود تقسیم بر فروش، به منظور کنترل هزینه‏های غیر عادی تولید (FC).

1-10 مدل‏های آزمون فرضیه‏های تحقیق

در این تحقیق از الگوهای رگرسیون لوجستیک چند متغیره به منظور آزمون فرضیه‏های تحقیق استفاده خواهد شد. به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل‏ لوجستیک (1-4) استفاده می‏شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هدف کلی این تحقیق بررسی مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏است. به صورت خاص، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

 1. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
 2. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در بیان مسئله، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

 1. چه رابطه‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

چه رابطه‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی  با فرمت ورد

Author: 92