دانلود پایان نامه ارائه راهكارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش به منظور بررسي فرضیه‌های پژوهش و تعيين وجود رابطه معني داری بين متغيرهاي مستقل و وابسته علاوه بر استفاده از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می‌شود.

  • بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین استفاده از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون كلموگوروف- اسميرنوف.
  • استفاده از تكنيك داده پانل جهت تعیین نمودن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت استفاده از اين تكنيك كه داده‌های سري زماني و مقطعي را باهم تركيب می‌کند، بيشتر به خاطر افزايش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادي، كاهش ناهمساني واريانس و كاهش هم خطي ميان متغيرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن روش جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می‌گردد.
  • بررسی امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
  • تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل تخمین شده و از طریق بررسی ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T

از این رو در ادامه این فصل به صورت تفضیلی به نحو محاسبه هر یک از روش‌های تعیین شده در این بخش خواهیم پرداخته می شود.

7-3- انواع روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات

پس از جمع آوري داده‌ها محقق بايد آن‌ها را دسته بندي و تجزيه و تحليل نماید، آن گاه به آزمون فرضیه‌هایی بپردازد که تا اين مرحله تحقيق او را ياري کرده‌اند، تا پاسخي براي پرسش‌های تحقيق بيابد. تجزيه و تحليل داده‌ها فرآيندي چند مرحله‌ای است که طي آن داده‌های گردآوري شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندي و در نهايت پردازش می‌شوند تا زمينه برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط بين داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آيد. در اين فرآيند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش می‌شوند و روش‌های گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج‌ها به عهده دارند. غالباً تجزیه و تحلیل داده‌ها از لحاظ نحوه ی ارائه داده‌ها به دو گروه 1) تجزیه و تحلیل کیفی 2) تجزیه و تحلیل کمی دسته بندی می‌شوند و متناسب با نوع پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در رویکرد کمی که یک رویکرد قیاسی و جزء نگرست یک یا چند متغیر مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرند و با نظریه‌های تبیین شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند در حالی که در رویکرد کیفی که یک رویکرد کل نگر و استقرایی است کلیت پدیده مورد مطالعه و بافتی که آن را احاطه کرده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین شیوه‌های تجزیه و تحلیل کمی به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی به کار گرفته می‌شوند.

1-7-3- تحلیل توصیفی

این شیوه که برای تبیین و توصیف وضعیت پدیده های مورد مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد به پژوهشگران در طبقه بندی، خلاصه سازی، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط میان داده‌های جمع آوری شده نیز کمک خواهند نمود. شاخص‌های مرکزی (میانگین، مد، نما) و شاخص‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار) شاخص‌های کشیدگی و چولگی از مهم‌ترین پارامترهای تحلیل‌های توصیفی به شمار می‌روند که به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *