دانلود پایان نامه ارتباط اجتناب مالياتي از طريق اختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

3 – 2 – طرح مساله

اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي وگزارشگري مالي متهورانه شرکت مي باشد.

اجتناب مالياتي كه موجب كاهش خروج وجه نقد از شركت بسوي دولت ميشود، از گذشته بعنوا ن يك ارزش براي سهامداران تلقي ميشده است(تينا وانگ2010). چشم اندازكلي اجتناب مالياتي براين نكته دلالت  داردكه مديران فرصت طلبي كه بدنبال اجتناب ازپرداخت ماليات هستند، بوسيله ايجادعدم شفافيت درگزارشگري مالي بدنبال سوءاستفاده هاي مالي هستندوبيشتراين كاررادرجهت منافع شخصي خودانجام مي‎دهند. (دساي و دارماپالا 2009) گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت برعملكرد مديران از سوی سهامداران مي شود. حال آنكه باوجودعدم شفافيت درگزارشگري مالي، كنترل ونظارت سهامداران برمديران كاهش خواهديافت. همچنين مديران فرصت طلب ازساير روشها براي پرداخت ماليات كمتراستفاده ميكنند كه اين امرسبب تحمل هزينه هايي براي مالكان شركت خواهدشد. (هزينه هاي نمايندگي)

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زيرمي باشد:

آياگزارشگري مالي متهورانه بااجتناب مالياتي رابطه مستقيم دارد؟

3 – 3 – تدوين و استدلال فرضيه ها

براي جلوگيري از انجام بررسي هاي موشکافانه توسط مقامات مالياتي، مديران انگيزه پنهان کردن مقاصد و اهداف خود از انجام فعاليت هاي اجتناب مالياتي را دارند و همچنين از طرفي با مبهم نشان دادن اطلاعات و معاملات، تا حد امکان اطلاعات مرتبط با ماليات عملکرد را افشاء نمي کنند. بنابراين با انجام اينگونه فعاليت ها اين امر براي سرمايه گذاران خارجي مشکل خواهد بود که بتوانند درباره بي‎طرفانه بودن اطلاعات شرکت و يا جانبدارانه بودن آنها توسط مديران شرکت، قضاوت کنند. اگر اجتناب مالياتي را از ديدگاه هزينه هاي نمايندگي در نظر گرفته شود، که مبتني بر رفتار فرصت طلبانه مديران خواهد بود، بنابراين مي توان گفت شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند زمينه بيشتري را براي مديران فرصت طلب فراهم مي سازند. بنابراين با نگريستن از منظر هزينه هاي نمايندگي در مقوله اجتناب مالياتي، مي توان فرضيه های تحقيق حاضر را چنين عنوان کرد:

1– اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.

2- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.

3- اجتناب مالياتي از طريق اختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.

3 – 4 – جامعه و نمونه آماري 

جامعه آماري اين تحقيق شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زيرا در اين تحقيق قيمت بازار سهام به عنوان يکي از داده هاي مورد نياز و دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام براي شرکت هاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاه­هاي اينترنتي و همچنين بانک هاي اطلاعاتي بسته هاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امکان پذير است.

قلمرو زماني تحقيق حاضر مربوط به اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1381 تا 1390مي باشد که مي بايست شرايط زير را داشته باشند:

1- پايان سال مالي شرکتهاي نمونه منتهي به پايان اسفند ماه باشد.

2- شرکت هاي هلدينگ، بانک ها، بيمه و سرمايه گذاري و واسطه گري، عضو نمونه نباشند.

3-. شرکتهاي نمونه نبايد وقفه معاملاتي بيش از 3 ماه داشته باشند

4-. شرکت هايي که در دوره تحقيق تغيير سال مالي نداده باشند

5-. اطلاعات مورد نياز شرکت هاي نمونه در دسترس باشد.

بدين ترتيب از بين کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه برگزيده شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات اصلي تحقيق:

ماليات يکي از راه هاي جریان وجوه نقد از سوي مالکان بسوي دولت مي باشد و بدين طريق بخش قابل توجهي از منابع و نقدينگي مالکان به دولت انتقال پيدا مي کند که اين موضوع منجر به کاهش بازده سرمايه گذاران خواهد شد. مديريت موديان حقوقي جهت جلوگيري از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهايتاً منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاري آنان خواهد شد. اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي نمايند تا از اين طريق ثروت سهامداران را افزايش دهند. جهت مخفي نگه داشتن درآمد مشمول ماليات واقعي، مديران اغلب تلاش مي کنند که اهداف اصلي برنامه هاي اجتناب مالياتي روشن نباشد. ابهام و عدم شفافيتي که همراه با اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي بوجود مي آيد مي تواند براي افراد برون سازماني يک حفاظ و فضاي امني را ايجاد کند. در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي غيرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *