دانلود پایان نامه ارتباط اجتناب مالياتي با فعاليت هاي مسئولانه اجتماعي در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

5-1-1- تحليل تطبيقي يافته ها

ماليات بر درآمد، هزينه با اهميتي به واحدهاي تجاري و مالکان تحميل مي­کند. اخذ ماليات بخشي از منابع واحد تجاري را به دولت انتقال مي­دهد. مديريت شرکت جهت جلوگيري از انتقال منابع، فعاليت­هاي اجتناب مالياتي را به اجرا در مي­آورند. اما اجراي برنامه­هاي اجتناب مالياتي، ابهام و عدم شفافيت را به همراه دارد که امکان سوء استفاده از منابع و حيف و ميل آن را در شرايط مبهم و غير شفاف براي مديران فرصت طلب به وجود  مي­آورد، که اين موضوع منجر به افزايش هزينه­هاي نمايندگي مي­شود و بدين جهت گاهي هزينه­هاي ناشي از اجراي برنامه­هاي اجتناب مالياتي بيشتر از منافع آن مي­شود. مصاديق بارز شرکت­هايي که مديران آن از اجراي برنامه­هاي اجتناب مالياتي سوء استفاده کرده اند و منابع مالکان را از بين برده­اند، شرکت­هاي انرون و ورلدکام هستند. بنابراين در شرکت­هايي که برنامه هاي اجتناب مالياتي اجراء مي شود، وجود شفافيت قابل قبول از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود تا مديران نتوانند در سايه ي برنامه­هاي اجتناب مالياتي منافع شخصي خود را دنبال کنند. نتايج بدست آمده از آزمون فرضيات تحقيق حاضر نشان مي­دهد که با افزايش گزارشگري مالي متهورانه در شرکت­ها، ميزان اجتناب مالياتي افزايش مي­يابد، به عبارت ديگر مي­توان گفت شرکت­هايي که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به سايرين دارند. نتايج بدست آمده از فرضيه­هاي اين تحقيق با نتيجه­ي تحقيق هوی وهمکاران (2013) مطابقت ندارد.

ريشه عدم تطابق نتايج اين تحقيق با تحقيق هوی و همکاران (2013) را مي‌توان در جامعه‌هاي آماري اين دو تحقيق جستجو نمود. زيرا با توجه به يكسان بودن مدل مورد آزمون در هر دو تحقيق، هوی و همکاران (2013) براي جمع آوري داده‌هاي مورد نياز تحقيق خود از اطلاعات شركت­هاي کره­ای حاضر در بازار بورس اين كشور استفاده كردند. ولي داده‌هاي مورد‌نياز اين تحقيق از جامعه شركت­هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. از اين‌رو، با توجه به اينكه تنها وجه تفاوت اساسي در اين دو تحقيق به علت جامعه‌هاي آماري آن­ها است. لذا مي‌توان تفاوت در ساختار بازارهاي سرمايه اين دو كشور را به عنوان يكي از دلايل عدم تطابق در نتايج اين دو تحقيق دانست.

از دیگر دلایل این عدم تطابق می­توان به اختلاف وضعیت فرهنگی و اجتماعی دو جامعه اشاره داشت؛ قبل از توضیح این تفاوت فرهنگی ابتدا به تعریف اولیه مسئولیت پذیری بر می­گردیم که: مسئوليت اجتماعي شركت به معناي رويه­هاي باز و شفاف كسب و كار، يعني روش­هايي است كه مبتني بر ارزش­هاي اخلاقي و احترام به كاركنان، جامعه و محيط زيست مي­باشد. عملكرد اجتماعي شركت­ها به اين منظور برنامه ريزي مي­شوند كه براي جامعه به طور اعم و براي سهامداران به طور اخص حامل ارزش­هاي پايدار باشد. (اميدوار 1385)

با توجه به تعریف دو بعد اصلی مسئولیت پذیری را نشان می­دهد که بعد اول آن مسئولیت پذیری فرد در قبال جامعه می­باشد که با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق هوی و همکاران (2013)نشان میدهد، مردم کشور کره به آن توجه زیادی دارند؛ زیرا همان طور که مشاهده شد در کشور کره این ارتباط معکوس بوده و هر شخص منافع اجتماعی را بر منافع اقتصادی ترجیح نمی­دهد و بنا بر نتیاج تحقیق اثبات شد که هرچه فرد مسئولیت پذیرتر باشد اجتناب مالیاتی کمتری دارد که نشان از اهمیتی دارد که مردم کره برای منافع جامعه خود قائلند؛ و حال  به بعد مسئولیت پذیری فرد در قبال ذینفعان واحد اقتصادی می­پردازیم و با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق می­توان استنباط کرد مردم ایران منافع ذینفعان واحد اقتصادی را بر منافع جامعه ترجیح می­دهند ؛زیرا در این تحقیق اثبات شد ارتباط موضوع تحقیق حاضر مستقیم بوده یعنی هر چه فرد مسئولیت پذیرتر باشد اجتناب مالیاتی بیشتری دارد و بالعکس؛ به عبارت دیگر هرچه فرد احساس مسئولیت بیشتری نسبت به ذینفعان واحد اقتصادی داشته باشد، بیشتر به دنبال راهکارهایست که بتواند از مالیات اجتناب نموده و به واحد اقتصادی خود از طریق جلوگیری از خروج منابع مالی خدمت کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92