دانلود پایان نامه ارتباط بين تعداد شرکت های فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

با توجه به اینکه ادعا شده بود بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه وجود دارد بر همین اساس ابتدا رابطه بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری در مرحله دوم قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری در مرحله سوم رابطه بين اندازه بازار و ریسک اعتباری در مرحله چهارم رابطه بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری در مرحله پنجم شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری در نهايت رابطه بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری با استفاده از مدل های رگرسیونی لجستيك ارائه شد. در ادامه آزمون هر فرضیه به طور جداگانه با دخالت متغیرهای کنترلی به شرح زير ارائه مي شود:

5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلي اول

با توجه به اینکه ادعا شده بود «بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستيك، رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معناداری وجود دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در ساختارهای رقابتی در بازار، 243/4- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می شود. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیق هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي اول  

با توجه به اینکه ادعا شده بود «بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستيك، رابطه بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در قابلیت جانشینی کالاها، 627/0 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می شود. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیق هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي دوم   

با توجه به اینکه ادعا شده بود «بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستيك، رابطه بین اندازه بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معناداری وجود دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اندازه بازار، 337/0- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می شود. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیق هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.

اهدف علمی تحقیق:

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود:

1- تبيين رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبيين رابطه بين قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبيين رابطه بين اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبيين رابطه بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبيين رابطه بين شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبيين رابطه بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی تحقیق:

اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، حائز اهمیت است.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *