دانلود پایان نامه ارتباط بين تعداد شرکت های فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

با توجه به اینکه ادعا شده بود بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه وجود دارد بر همین اساس ابتدا رابطه بین ساختارهای رقابت در بازار و ریسک اعتباری در مرحله دوم قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری در مرحله سوم رابطه بين اندازه بازار و ریسک اعتباری در مرحله چهارم رابطه بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری در مرحله پنجم شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری در نهايت رابطه بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری با استفاده از مدل های رگرسیونی لجستيك ارائه شد. در ادامه آزمون هر فرضیه به طور جداگانه با دخالت متغیرهای کنترلی به شرح زير ارائه مي شود:

5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلي اول

با توجه به اینکه ادعا شده بود «بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه وجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستيك، رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معناداری وجود دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در ساختارهای رقابتی در بازار، 243/4- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می شود. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیق هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي اول  

با توجه به اینکه ادعا شده بود «بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستيك، رابطه بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در قابلیت جانشینی کالاها، 627/0 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می شود. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیق هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي دوم   

با توجه به اینکه ادعا شده بود «بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستيك، رابطه بین اندازه بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین اندازه بازار و ریسک اعتباری رابطه منفي و معناداری وجود دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در اندازه بازار، 337/0- واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می شود. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیق هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.

اهدف علمی تحقیق:

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهداف پيگيري مي شود:

1- تبيين رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبيين رابطه بين قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبيين رابطه بين اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبيين رابطه بين هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبيين رابطه بين شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبيين رابطه بين تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی تحقیق:

اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، حائز اهمیت است.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این تحقیق میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع شود. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این تحقیق برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی استفاده نمایند.

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *