دانلود پایان نامه ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

2ـ14ـ تقلب در ميان دانشجويان حسابداري

تقلب در ميان دانشجويان حسابداري چيز جذاب تري براي بررسي مي باشد  زيرا حرفه حسابداري براي بخش هاي متفاوتي حياتي مي باشد كه با گزارش ها و پژوهش هاي حسابداري ارتباط دارند . اسميت وداوي وز نبرگ و هايت (2002) رفتار هاي متقلبانه را در ميان 606 كلاسهاي آموزشي حسابداري بررسي كرده اند . تاثير متغير ها ي متفاوت برروي احتمال  تقلب آتي را بررسي كرد ه اند اين متغيرها خصوصيات جمعيت شناسي و نگرشي تمايل به رفتار هاي تقلبي بي طرفانه (خنثي ساز ) تاثير موانع درون كلاسي و رفتار تقلبي پيشين گزارش شده را شامل مي شوند . نتايج حاصله نشان مي دهند كه تاثيرات اوليه بر روي تقلب آتي موانع درون كلاسي تقلب پيشين و درجه اي راشامل مي شوند كه به يكي از رفتار هاي تقلب پيشين بي طرفي مربوط مي شوند . هم چنين عملكرد علمي داراي يك تاثير منفي بر روي تقلب آتي    مي باشد كه از طريق تاثير گذاري منفي در رفتا رهاي خنثي شده روي مي دهد . و اساتيد دانشجوياني را با نمرات كم تست اوليه همانند يك شيوه اي براي كاهش نياز به در يافت تقلب براي كسب موفقيت دانشجويان مورد  توجه قرار مي دهند .در مطالب كسب شده متغيير ها ي متفاوت دلايلي را مورد توجه قرار داده اند كه تقلب را افزايش مي دهند موضوعات درسي نامربوط  وكيفيت آموزشي ضعيف وفقدان ارتباط ميان تكاليف درسي و  موضوعات درسي برخي از اين متغيير ها هستند . برخي محققان معتقدند كه وقتي متقلبان با مجازات هاي كم اهميت رو به رو مي شوند اگر چه تك تك اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه توجه خيلي كمي به كژ رفتاري علمي دارند كه دانشجويان مرتكب مي شوند آن سبب مي شود كه تقلب كار احمقانه اي بنظر نرسد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92