دانلود پایان نامه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 مقدمه

در بيشتر تحقيق­ها اطلاعات و مقادير به عنوان شواهد گردآوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون فرضيه ها به سوال و مساله تحقيق پاسخ ميدهد. بنابراين داده ها به خودي خود دانشي را انتقال نميدهند، بلكه با تحليل و تفسير داده ها امكان رسيدن به دانش ميسر ميگردد. منظور از تفسير نتايج در واقع تبييني است كه از درون داده ها بيرون كشيده مي شود و موجب درك صحيح از موضوع مورد بررسي ميشود.

اين فصل به بحث و نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق اشاره دارد و مرور مجدد در زمينه اهميت و ضرورت و اهداف تحقيق به روش اجراي آن اشاره كرده و با طرح دوباره فرضيه و اشاره به پاسخ هاي آن به تفسير نتايج و مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج تحقيقات پيشين پرداخته است. در انتهاي اين فصل با اشاره به محدوديتهاي تحقيق، پيشنهادي كاربردي و تحقيقاتي ارائه ميگردد.

5-2 مرور موضوع تحقیق

هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.»

به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی ريسك ورشكستگي گفته می شود. مديران  شركت هايي كه ريسك ورشكستگي آن ها بالا است، با استفاده از مديريت سود سعي مي كنند كه نشانه هاي ورشكستگي را از بين ببرند انتظار می رود كه اين امر منجر به كاهش كيفيت سود گردد.

این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدفهاي تحقیق:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هايی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هايی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد با فرمت ورد

Author: 92