دانلود پایان نامه ارتباط بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي­کنند:

معيارهاي خالص دارايي ها.

معيارهاي سود و اقلام تعهدي.

معيارهاي رابطه سود و بازده­ سهام.

تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان­ها مي­باشند  (واتز ،b  2003،ص288)[1].

2-5-3-1معيارهاي خالص دارایي ها

اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارایي­ها و بدهي­ها که خالص دارایي­ها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي­کنند ، اما همه اين تغييرات در حساب ها و گزارش­هاي مالي منعکس نمي­شود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارایي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تأييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارایي ها ( سودها )، با همان درجه از تأييد پذيري ثبت مي­گردد. در نتيجه خالص دارايي­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي­شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي­کنند(همان منبع،ص288).

2-5-3-2 معيارهاي سود و اقلام تعهدي

محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تأييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي­کنند،  بلکه طي دوره­هاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي مي­کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارایي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي مي­کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تأييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تأييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع مي­پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دوره­هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دوره­هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداري­ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي­آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي­آورند(همان منبع،ص288).

گيولي و هاين [2](2000) چنين اظهار مي­کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي­شود . آن ها بيان مي­کنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است.

شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بي­تفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک مي­شود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل مي­کند. « ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه­اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است»  (گيولي و هاين ، 2000 ، ص292).

2-5-3-3 معيارهاي رابطه سود و بازده­ سهام

قيمت هاي بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارایي در زماني هستند که آن تغييرات رخ مي­دهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زيان ها يا سودهايي در ارزش دارایي باشند . از اين رو، مي توان گفت که بازده­­هاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني مي­کند، مبناي شناسايي زيان هاي حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زيان هاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازده­هاي سهام، تقارن زماني[3] داشته باشند (واتز ، b2003). باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي مي­کند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .

[1] – Watts, R.L2003،

[2] – Givoly and Hayn2000،

[3]– Contemporaneous

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

1)آیا بین سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی ها وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وعدم تقارن زمانی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2)آیا بین سرمایه در گردش و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-1)آیا بین دوره وصول مطالبات وهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-2) آیا بین دوره پرداخت بدهی هاوهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-3) آیا بین دوره گردش موجودی ها وهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4) آیا بین دوره تبدیل وجه نقد وهموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد؟

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *