دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بين ترکیب سهامداران مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1) مقدمه

پژوهشگر پس از اينكه روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه­هاي خود جمع­آوري كرد، اكنون نوبت آن است كه با بهره­گيري ازتكنيكهاي آماري مناسب، كه با روش تحقيق، نوع متغيرها و… سازگاري دارد، داده­هاي جمع­آوري شده را دسته­بندي و تجزيه و تحليل نمايند و در نهايت فرضيه­هايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كرده­اند در بوته آزمايش (آزمون) قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه­ حلي براي پرسشي كه تحقيق (تلاشي سيستماتيك براي به دست آوردن آن بود) بيابد(خاكي،303،1384).

در این فصل یافته‌های پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه گردیده است. این فصل شامل دو بخش  می‌باشد. در بخش اول، اطلاعات توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت جداول و نمودارهاي توزيع فراواني ارائه شده است. در بخش دوم، نیز یافته‌های مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه گردیده است. به‌ عبارتی دیگر در اين فصل، ابتدا توزيع فراواني متغیرها عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی های سهام در سالهای مختلف به تفکیک به صورت جدول و نمودار ارائه شده و در بخش آمار استنباطي نيز، يافته‌هاي مربوط به سؤالات پژوهشي ارائه و مورد بررسي قرار گرفته است.

همانطور که قبلا توضیح داده شد اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه­های تحقیق، از منابع مختلفی از جمله لوح فشرده شرکت اطلاع رسانی بورس، سایت بورس و نرم افزار ره آورد نوین، استخراج شده که پس ازانتقال به صفحه گسترده EXCEL مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده ازنرم افزار SPSS می‌پردازیم. براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها از تحليل رگرسيون و هبستگي استفاده مي­شود. بدان معنا كه ابتدا اطلاعات مورد نياز براي انجام آزمون محاسبه و سپس آزمون­هاي رگرسيون براي مطالعه مدل مربوط به بررسی تاثیر تركيب سهامداران بر تقارن اطلاعاتی برازش گردد.

4-2) آمار توصیفی

همانطور که توضیح داده شد در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های تحقیق پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.

4-2-1) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش

توزیع فراوانی نمونه ها بر حسب متغیرهای جمعیت­شناختی

به منظور ارائه ديدگاهي مناسب در مورد ويژگي‌هاي توصیفی متغیرهای پژوهش، در اين قسمت توزيع فراواني متغیرهای پژوهش بر حسب میانگین، و انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین بیان شده است.

با توجه به جدول 4-2 مشخص می شود که فراوانی نمونه مورد مطالعه 90 می باشد. میانگین به دست آمده برای عدم تقارن اطلاعاتی در طی سالهای مختلف بیان شده است با توجه به جدول مشخص می شود که بیشترین میانگین برای عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به سال 1390 با میانگین 026. می باشد. میانگین به دست آمده برای سایر سالها و برای عدم تقارن اطلاعاتی به صورت کلی(حاصل جمع 5 سال) در جدول مشخص شده است.

در جدول  4-3 به بررسی شاخص های آمار توصیفی برای سهامدران در طی سال 87 پرداخته شده است. با توجه  به جدول مشخص می شود که میانگین به دست آمده برای سهامدارن نهادی بیشتر از سایر سهامدارن است. پس از آن سهامدارن مدیریتی با میانگین 59.0 در رتبه دوم از لحاظ میانگین  قرار دارد. میانگین و انحراف استاندارد سایر شیوه های سهام در جدول شماره 4-3 مشخص شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسايي میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران نهادي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران حقيقي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران مديريتي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *