دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بين تكانه هاي جريان وجوه نقد با ساختار دارايي و سرمايه شركت های تولیدی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

درتحقیقات علمی، به خصوص تحقیقات تجربی و میدانی، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین بخش های پژوهشی محسوب می‌شود.

اگر چه فرآیند های تجزیه وتحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع‌آوری اطلاعات متفاوت هستند. اما این بخش از پژوهش اصلی ترین فعالیت تحقیقی پژوهشگر و جزء لاینفک هر پژوهشی است.

در فرآیند تجزیه وتحلیل، داده ها هم از لحاظ مفـــهومی و هم از جنبه تجـــربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند. در واقع در این بخش از پژوهش است، که محقق با استفاده از آزمون های آماری به بررسی فرضیات خود می پردازد و در نهایت به فرضیات اولیه خود پاسخ می دهد.

در این پژوهش برای آزمون فرضیات، ابتدا تمام داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل جریان وجوه نقد مرتب شده اند، سپس از مدل های رگرسیون چند متغیره ها استفاده شده است.

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق

داده هایی که مطابق با معادلات جریان وجوه نقد از طریق نرم افزار Excel جمع آوری گردیده بود، به کمک نرم افزار Spss  مورد آزمون قرار گرفت. به منظور انسجام اطلاعات و انتقال راحت تر مطالب، هر یک از مدل های رگرسیون را بر اساس معادلات جریان وجوه نقد ایران وFASB، در قالب جداولی بطور جداگانه و تفکیک یافته و به صورت دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت طی سال های (86-84) و در سطح اطمینان 90% (10%=) مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در این جداول اطلاعات ذیل نیزگنجانیده شده است.

1- مقدار β محاسبه شده در دوره زمانی t و t-1 و  t-2نشان دهنده ضریب حساسیت یا همان شیب خط مدل است. در مدل های رگرسیونی، ازحاصلضرب ضریب حساسیت در مقدار عددی متغیر(های) مستقل، میزان تاثیر متغیر های مستقل بر روی متغیر( های) وابسته بدست می آید.

2-  مقدار    P-Valueیا همان Sig که در واقع میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر بوجود می آید، که هر چه مقدار  Sigکمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده تر می شود. در این پژوهش که (10%=) است، درصورتیکه 10%> Sig باشد فرض  رد می شود و فرض مقابل یعنی  پذیرفته می شود، و بالعکس، که این مقدار توسط نرم افزار  Spss محاسبه شده است.

3- پذیرش(Accept)   فرض یا  مطابق با اطلاعات بند دو

4- مقدار محاسبه شده در ستون  Lt-term( تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه در دوره بلند مدت )، که شامل حاصل جمع ستون های t و t-1   و t-2  در سطح معنی دار می باشد. به عبارت دیگر، اثرات انباشته حساسیت جریان وجوه نقد در کوتاه مدت است.

بر اساس مقادیر β دردوره های کوتاه مدت ( صرف نظر از تاثیر مثبت یا منفی آنها ) و بر حسب سطح معنی دار بودن Sig (Sig <%10  ) فرض  یا  پذیرفته می شود، در صورتی که در هیچ یک از دوره های زمانی کوتاه مدت فرض  تأیید نگردد، به منزله تأیید فرض  در دوره زمانی کوتاه مدت و  بلند مدت خواهد بود. علاوه بر این چنانچه مقدار  sig در کوتاه مدت در سطح معنی دار نباشد، به منظور بیان دلایل رد آن اطلاعات مربوط به نتایج مدل رگرسیونی در نگاره مربوط به همان مدل آورده شده است.

آزمون تجربی این تحقیق، ابتدا برروی نمونه کلی انجام گردیده است، بطور عمده در این مرحله تأکید بر مقایسه تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت جریان وجوه نقد عملیاتی بر روی تأمین مالی خارجی، فعالیت های سرمایه گذاری به  طور خاص، و مقایسه بین سایر اقلام جریان وجوه نقد به طور اعم، می باشد. بدین ترتیب همان آزمون ها را در شرایط محدودیت مالی و عدم محدودیت مالی شرکت ها بر اساس    نمونه های جزیی، از طریق رتبه بندی و طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت، به طور جداگانه انجام می گیرد. که به ترتیب نتایج حاصل از این آزمون های تجربی تشریح        می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *