دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3) نتيجه‌گيري

در تحلیل و نتیجه گیری نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول همانگونه که در ادبیات تحقیق به آن اشاره شد، سرمايه‌گذاران نهادي ميل و تقاضاي بيشتري براي افشا دارند. نهادها به طور مستمر شركت را براي ارائه اطلاعات دقيق و صريح در مورد سود آتي مورد كنكاش قرار مي‌دهند. با توجه به ادبیات تحقیق و تئوری های موجود در این زمینه انتظار می رود، نهادها به افشا و بررسي مستمر از شركت‌ براي پيش‌بيني سود آتي بپردازند. بنابراین بر اساس نظریه های موجود رابطه‌اي مستقيم بين سطح سرمایه گذار نهادی و تمايل شركت‌ به ارائه پيش‌بيني، دقت و صراحت پيش‌بيني وجود داشته باشد و از خوش‌بيني مديريت در پيش‌بيني‌هاي ارائه شده بكاهد (فخاري ، 11،1391) ، (نوروش، 17،1388).

در تحقیق پیش رو رابطه معنی داری بین سطح سرمایه گذار نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی مشاهده گردید. و با توجه به مثبت بودن ضریب خط متغیر مذکور در خروجی های تحلیل رگرسیون مورد توجه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته در این زمینه توسط جاکوبسون و آکر (2008) و همچنین جیانگ و کیم (2007) نشان می دهد، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکتهای ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکتهایی که میزان مالکیت نهادی در آن ها بیشتر است ، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند ، منعکس می کند (فخاري و حسيني كردخيلي ، 12،1391).

در ادامه تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های دوم و سوم و چهارم و بر اساس نظریه های مطرح شده در فصل دوم، انتظار می رود در بازارهای نوظهور، رابطه مستقیمی میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی برقرار باشد. در این ارتباط، با توجه به اين كه در بازارهاي نوظهور اطلاعات نهاني معمولاً قبل از افشاي عمومي به بازار درز مي كند، اين احتمال وجود دارد كه گروهي از معامله گران كه ارتباط نزديكي با افراد درون سازماني دارند، اطلاعات بيشتري نسبت به ساير افراد برون سازماني داشته باشند كه یکی از متخصصان بازار سرمایه با نگه داشتن تعداد زیادی از سهام در نزد خود باعث افزایش دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می گردند. دیگری سهام با قیمت پایین که به دلیل ایجاد ناپیوستگی در قیمت سهام، سفارشات را محدود و در نتیجه باعث افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش میگردند (برنچ و فريد [1]، 2012). بنابراين مزاياي اطلاعاتي ساختارهاي مالكيتي متمركز الزاماً محدود به افراد درون سازماني نمي باشد. در این بازارها، زمانی که شرکت ها از ساختار مالکیت متمرکزی برخوردار می باشند تضاد میان کنترل شرکت و ادعا بر سر جریان‏های نقدی تشدید پیدا می کند. بطوری که عموماً مالکین عمده قادر می‏باشند با کنترل سهامداران دیگر، از منابع شرکت به نفع خود و به هزینه سهامداران اقلیت بهره‏برداری نمایند (جنینگز و همکاران ، 2002). پس انتظار می رود این شرکت ها و سهامداران عمده آنها در راستای پنهان كردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، اطلاعات کمتری افشا نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تشدید پدیده عدم تقارن میان سهامداران متمرکز و دیگر سهامداران برون سازمانی شود (چن و همکاران، 2009). ولی نتایج آزمون فرضیه سوم بیانگر عدم رابطه بین میزان سهامداران مديريتي با عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

نتایج بدست آمده از تحقیق پیش رو بیانگر عدم همراهی نتایج تحقیقات مشابه صورت گرفته داخلی می باشد. بگونه ای که تحقیقاتی همچون نوروش و ابراهیمی کردلر(1388)، که به نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند نشان می دهد که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است. و نتایج کلی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت هاست. همچنین تحقیق کاظمی و محمدنژاد (1390)، به بررسي تاثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکتها پرداختند. يافته‌هاي تحقيق آنها نشان مي‌دهد كه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بطوری که هرچه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود، که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد.

[1] – Branch, B. ,Freed (2012)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسايي میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران نهادي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران حقيقي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران مديريتي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92