دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 نتیجه گیری

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها  مدل های زیر مورد بررسی قرار گرفت:

مدل اول بیانگر رابطه بین ریسک نقد شوندگی  و بازده غیر عادی است.

(R)it = β01(RL)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit

مدل دوم بیانگر رابطه بین معیار نقد شوندگی آمیوست و بازده غیر عادی سهام است.

(R)it = β01(AMIVEST)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit

مدل سوم  بیانگر رابطه بین معیار نقد شوندگی آمیهود و بازده غیر عادی سهام  است.

(R)it = β01(AMIHOOD)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit

مدل چهارم بیانگر رابطه بین گردش معاملات و بازده غیر عادی سهام است

(R)it = β01(GARDESH)it2(SIZE)it3(BM)it + ƹit                      

t: دوره زمانی مورد نظر از سال 1385 الی 1390 می باشد

همانطور که اشاره شد یکی از راههای اجتناب از رگرسیون کاذب ،اطمینان از ایستایی داده ها است از اینرو قبل از تخمین مدل ، خواص آماري داده­ها ، به لحاظ مانايي يا وجود ريشه واحد مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتایج جدول (4- 2) مشاهده گردید تمامی متغیرها در سطح مانا هستند. همچنین با توجه به نتایج ذکر شده در فصل چهار مشخص گردید که هر 4 مدل از نوع اثرات ثابت است. در ادامه فرضیه های تحقیق حاضر بیان می شود و به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت:

فرضیه اول: بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

در این فرضیه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتايج بدست آمده از آزمون اين فرضيه نشان مي دهد كه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

همانگونه كه مشاهده ميشود مقدار  P-Value محاسبه شده (0.03 )  کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (5درصد ) می باشد بنابراین وجود رابطه ی معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد شد. و لذا  مثبت بودن ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک رابطه ی مثبت بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام است. در یک جمله می توان گفت بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام یک رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد

در این فرضیه رابطه بین شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتايج بدست آمده از آزمون اين فرضيه نشان مي دهد كه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

همانگونه كه مشاهده ميشود مقدار  P-Value محاسبه شده (0.00 )  کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده (5درصد ) می باشد بنابراین وجود رابطه ی معنادار در این فرضیه پذیرفته خواهد شد. و لذا ضریب متغیر فوق نشان دهنده ی یک رابطه ی منفی بین معیار آمیوست و بازده غیرعادی سهام می باشد. در یک جمله می توان گفت بین نقدشوندگی با شاخص آمیوست و بازده غیرعادی سهام یک رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *