دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

1-7- روش تحقيق

تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و نوع پس رويدادي است که بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت­هاي مالي شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام مي­گيرد. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام، آمار معاملات و اطلاعات مربوط به صورت­هاي مالي شرکت­ها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتکاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفاده­کنندگان حرفه­اي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليگران مالي مجرب و تحکيم قوانين نظارتي مدون بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. به همين منظور براي جمع آوري داده­هاي مربوطه، از بانک اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين و تدبير پرداز و همچنين صورت­هاي مالي و يادداشتهاي همراه حسابرسي شده شرکتها استفاده گرديده است.

براي آزمون فرضيه­هاي تحقيق، از مدلهاي ذيل استفاده شده است. به منظور آزمون معني­دار بودن مدلهاي رگرسيون از آماره F و براي آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون از آماره t استفاده گرديد. همچنين معني داري ضريب همبستگي (R ) مدل رگرسيون نيز توسط آماره t مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تمام مراحل آماري، به منظور اطمينان از اشکالات ناشي از خود همبستگي بين مشاهدات در مدل رگرسيوني از آماره « دور بين ـ واتسون » بهره گرفته شد.

 

1-8- قلمرو تحقيق

1-8-1- قلمرو موضوعي تحقيق:

قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد.

1-8-2- قلمرو مکاني و زماني تحقيق

اطلاعات مورد نياز اين تحقيق مربوط به شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از اين رو به دليل جامعيت و سهولت دسترسي به بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکاني اين تحقيق تهران مي باشد.

قلمرو زماني اين تحقيق از سال 1387 لغايت سال 1391 به مدت 5 سال مي­باشد و براي انتخاب نمونه از معيارهاي زير استفاده شده است:

  • از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده­ باشند.
  • معاملات سهامشان بيش از 3 ماه وقفه نداشته باشند.
  • سال مالي آنها به پايان هرسال شمسي ختم شود.
  • شرکتهاي انتخاب شده نبايد جزو شرکتهای سرمايه­گذاري باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92