دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی بازده شرکت ها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2: نتیجه گیری و تحليل يافته هاي پژوهش

با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در جهت افزایش بازده فروش بوده است که نشان از افزایش میزان فروش کالاها و خدمات در شرکتهای مورد بررسی می باشد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در جهت افزایش بوده و نشان از افزایش میزان کارایی و استفاده از تمام ظرفیت دارایی هایی دارد که قبلا در اختیار بخش دولتی بوده و احتمالا بلا استفاده مانده اند. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت در جهت افزایش در میزان بازده حقوق صاحبان سهام بوده است یعنی میانگین حقوق صاحبان سهام بعد از واگذاری شرکتها بیشتر از این میانگین برای قبل از واگذاری بوده است. این نتایج حاکی از این امر می باشد که میانگین مربوط به عوامل فروش و دارایی بعد از خصوصی سازی بیشتر از میانگین این عوامل قبل از خصوصی سازی می باشد که این مهم در معادلات اقتصادی نشان از اقدام درست در جهت خصوصی سازی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بوده است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

5-3: پيشنهادات

پبشنهادت پژوهش به دو صورت پیشنهادات کاربردی جهت استفاده صاحبان صنایع و پیشنهادات به پژوهشگران آتی نظیر دانشجویان و پژوهشگران به صورت ذیل مطرح می گردد:

5-3-1: پيشنهادات کاربردی

پیشنهاد می گردد یک برنامه جامع از عناصر اصلی صورتهای مالی شرکتها تهیه و تغییر مالکیت را بر آنها مورد ارزیابی قرار داد. این عناصر به گونه انتخاب گردند که تمام متغیرهای مالی و غیرمالی برای شرکتها را در بربگیرد.

میزان گردش وجوه نقد در یک شرکت یکی از مهمترین مواردی است که مدیر یک شرکت باید به آن توجه کند چرا که با تغییر مالکیت یک شرکت این متغیر تغییر خواهد کرد.

پیشنهاد می گردد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی از آیین نامه حاکمیت شرکتی موجود در بورس اوراق بهادار تهران جهت هدفمندتر شده امورات استفاده نمایند.

توجه به نقش ارزیابی عملکرد دوره ای برای شرکتها و بررسی تاثیر آن بر کارایی و اثربخشی شرکتها و استفاده از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف عملیاتی شرکتها.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

بررسی بازده شرکت ها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی بازده شرکت ها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *