دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورت های مالی

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها:

متغیر از نظر لغوی به معنای چیزی است که تغییر می کند، اما در فعالیتهای تحقیقی، متغیر ویژگی هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن عبارت است از ویژگی ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول میکنند و یا ارزش های مختلفی را می توان به آنها نسبت داد. (رمضان،۱۳۸۸)

متغیرهای به کار رفته در مدل  اصلی پژوهش و همچنین متغیر های اضافی مورد بررسی دیگر جهت انجام تحقیق حاضر، بطور کلی شامل سه نوع متغیر مستقل، وابسته و کنترل می باشد که در جدول زیر به شرح آنها می پردازیم.

قلمرو تحقیق

هرپژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه ی مراحل پژوهش، برموضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد (هومن،۱۳۸۲). این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها دارای دامنه های زیر می باشد:

  • قلمرو مکانی تحقیق

مکان انجام تحقیق بورس اوراق بهادارتهران می باشد و بدین جهت انتخاب گردیده است که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق درشرکتهای پذیرفته شده در بورس آسانتر است  و همچنین اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و بررسی قرار می گیرد و به نظر می رسد از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره ی زمانی ۱۱ ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۲ درنظرگرفته شده است.

جامعه آماری

باتوجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲ هجری شمسی تا پایان سال۱۳۹۲ هجری شمسی می باشد که متشکل از دو گروه کلی شرکتهای دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و شرکتهای فاقد تجدید ارائه درصورتهای مالی بوده که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق درطی دوره مورد بررسی  می باشند.

باتوجه به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه و واسطه گری مالی نسبت به شرکتهای تولیدی، شرکتهای جامعه آماری نباید جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ و بانکها باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

خلاصه ی اهداف تحقیق پیش رو به شرح زیر است:

۱٫کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی از جمله سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به منظور درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

۲٫کمک به درک ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از تخلف و خطای اندازه گیری حسابداری.

۳٫کمک به درک واکنش بازار سرمایه به اعلامیه ارائه مجدد مالی شرکتها.

۴٫کمک به ادبیات مالی مرتبط با ارائه مجدد صورتهای مالی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت  با فرمت ورد