دانلود پایان نامه ارشد حسابداری درباره كارايي حسابرسي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5 آنالیز واریانس

در نهایت آزمون می کنیم که آیا میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با تاثیر گذاری هفت متغیر بر کارایی حسابریی ارتباط معنی داری دارد.

برای انجام این آزمون از آنالیز واریانس استفاده می کنیم.

در حالتی که هدف مقایسه میانگین در دو گروه باشد مانند مقایسه ی وضعیت بهبود بیماران در دو گروه کسانی که از دارونما استفاده می­کنند و کسانی که داروی خاصی را دریافت می کنند و یا مقایسه کشش نوعی سیمان که با دو فرمول مختلف بدست آمده است، آزمایش دارای یک عامل بوده که در دو سطح مختلف اندازه­گیری می­شود و با توجه به شرایط موجود به کمک آزمون های z نرمال یا t استودنت قابل بررسی می باشد.

اما بسیاری از این نوع آزمایش ها بیش از دو سطح یک عامل را شامل می شوند، در چنین حالتی یک ابزار مقایسه سطوح (تیمارهای) یک عامل استفاده از تحلیل واریانس یا ANOVA می باشد.

فرضیات آزمون آنالیز واریانس به شکل زیر است.

H0:

H1: لااقل دو میانگین متفاوت‌اند.

اگر F>Fk-1,k(n-1)  شود فرض صفر مبنی بر برابری میانگین ها رد می‌شود به عبارت دیگر k جامعه با هم تفاوت معنی داری دارند.

حال بر اساس آنالیز واریانس می خواهیم آزمون کنیم که آیا پاسخ دهندگان با تحصیلات متفاوت دیدگاهی متفاوتی نسبت به تاثیرگذاری 7 عامل بر کارایی حسابرسی دارند. آزمون آنالیز واریانس برای این فرضیه در جدول بعد آمده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق:

1) بررسي تأثير شناخت حسابرسان از محيط كار و فعاليت واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

2) بررسي تأثير شناخت و ميزان اتكاي حسابرسان بر سيستم كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلي و خدمات كارشناسي بر كارايي حسابرسي

4) بررسي تأثير اعمال محدوديت زماني و كاهش هزينه اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي

5) بررسي تأثير كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي بر كارايي حسابرسي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات با فرمت ورد

Author: 92