دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق

در تهيه صورت‌های مالي، حسابداران ناگزير از روش‌ها و رويه هاي مختلف و مجاز حسابداري بهره می‌جویند كه افزايش روزافزون اين رویه‌ها موجب گرديده است كه نتوان به راحتي صورت‌های مالي شرکت‌های مختلف را با هم مقايسه نمود. استفاده از رویه‌ها و سیاست‌های مختلف و تغيير در روش‌های مذكور، تحت اصول و موازين حسابداري توسط شرکت‌ها، گاه به يك خلاقيت و هنر می‌نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می‌دانند این است که با توجه به چگونگي تعريف اهداف، طيف گستره اي از روش‌های اندازه گيري را به كار می‌گیرند هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق می‌شود كه به منظور كاهش نوسان‌های دوره اي سود شكل می‌گیرد. هموارسازي سود در دهه هاي اخير يكي از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه محققین حوزه مالي و حسابداري بوده است. در اغلب مطالعات، اين عمل يك رفتار متقلبانه و غير اخلاقي صورت گرفته توسط مديريت تلقي گرديده است. اين بررسی‌ها هم چنين فرضيات مبني بر دخالت مديران در هموارسازي سود را حمايت می‌نماید (فرانچسکو پودا فوینتس[1]، 2009، 7).

يكي از پيامدهاي تضاد منافع در شرکت‌های سهامي، گزارشگري مالي جهت دار توسط مديران شركت می‌باشد. مديران به عنوان مسئولين تهيه صورت‌های مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالي شرکت و با برخورداري از سطح آگاهي بيشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالي، به طور بالقوه سعي دارند که تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند. اين امر از طريق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاري ميسر می‌شود. به طور كلي هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تأخر ثبت حسابداري هزینه‌ها و درآمدها و يا به حساب گرفتن هزینه‌ها يا انتقال آن‌ها به سال‌های بعد به طوري كه باعث شود شركت در طول چند سال مالي متوالي از روند سود بدون تغييرات عمده برخوردار باشد. نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر می‌رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طريق افراد برون سازماني به شرکت افزايش می‌یابد (الياسياني و جيا[2]، 2006، 55).

اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. اين مشكل شامل اطلاعات حسابداري هم می‌باشد. مديران شرکت‌های سهامي درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بيرون از شركت اطلاعات بيشتري دارند. اين امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سهام می‌شود (نوروش، 1384، 93).

[1] – Francisco Poveda Fuentes

[2] – Elyasiani & Jia

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92