دانلود پایان نامه ارشد: رابطه ریسک و بازده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

2-8 بازده

معمولا افراد مصرف كنوني را به مصرف درآينده ترجيح مي دهند. بنابراين براي تشويق افراد در به تعويق انداختن مصرف فعلي مي بايستي انتظار كسب پاداش از سرمايه گذاري را براي آنان ايجاد كرد. در واقع انتظار كسب بازده يا پاداش سرمايه گذاري موجب مي شود تا سرمايه گذاران مصرف در آينده را به مصرف فعلي ترجيح دهند . اغلب از بازده در جهت معرفي بازده سرمايه گذاري در يك دارايي در طول يك دوره زماني كه به آن بازده دوره نگهداري مي گويند استفاده مي شود و آن عبارتست ازتغييرات قيمت و جريانات نقدي حاصل از آن دارايي طي دوره سرمايه گذاري. اين ميزان تغييرات را بر حسب درصد بيان مي كنند كه نشان دهنده درصدي از مبلغ سرمايه گذاري است و به آن نرخ بازده سرمايه گذاري مي گويند . نرخ بازده عامل بسيار مهمي در تصميم گيري هاي مالي جهت انجام سرمايه گذاري ها به شمار مي رود.

تئوریسینهاي مالی عقیده بر این دارند که قیمت دارائیها در قبال رخدادهاي اقتصادي عکس العمل نشان میدهند وتجربیات نیز از این دیدگاه حمایت می کند اما یک تئوري قانع کننده اي که بر پایه آن بتوان روابط بین بازارهاي مالی و اقتصاد کلان را کاملاً در یک جهت مشخص خواند، وجود ندارد. با وجود این قیمت سهام معمولاً در مقابل عوامل خارجی واکنش نشان میدهد حتی با وجود اینکه آنها ممکن است بازخوري از دیگر متغیرها باشند واضح است که تمامی متغیرهاي اقتصادي در نهایت درون زا هستند. فقط عوامل طبیعی از قبیل زلزله، آتشفشان و نظایرآن، به دنیاي اقتصاد کاملاً برون زا  هستند و چون اینها فراتر از حیطه توانائی هاي ماست از پرداختن به آن خودداري نموده و فقط به متغیرهاي کاملاٌ اقتصادي اکتفا می نمائیم.

در ذيل به اختصار تئوري هاي مربوط به بازده سهام تشريح مي گردد:

  • تئوري انتظارات

قیمت سهام معمولا تًجلی کننده انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهاي اوراق بهادار است. بطوری که هر تصمیم و واقعيتي در مورد شرکتها روي دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد، روي قیمت سهام نیز تاثیر می گذارد. بعبارت دیگر اگر این خلاف انتظار جنبه مثبت داشته باشد بر قیمتها اثر مثبت میگذارد. براي مثال در صورتی که سرمایه گذاران انتظار رشد 5 درصد در سود یک سهم را داشته باشند ولی اطلاعاتی دریافت گردد که این رشد بیش از پنج درصد خواهد شد، همین مساله موجب افزایش قیمت آن سهام می گردد و اگر خلاف انتظار جنبه منفی داشته باشد بر قیمت ها اثر منفی می گذارد.

  • تئوري سنتی قیمت سهام

براساس این تئوري عامل اصلی نوسانات، مربوط به تغییر عایدي درآمد شرکت میباشد. این تئوري در واقع بر این عقیده است که قیمت یک سهم تابعی از ارزش فعلی سود تقسیمی آتی می باشد.

  • تئوري اعتماد

بر اساس این تئوري عامل اصلی در تغییرات نوسانات قیمت سهام، افزایش یا کاهش اعتماد سرمایه گذاران و دلان به آینده قیمت سهام، عایدي هر سهم و سود تقسیمی میباشد.براساس این تئوري جو روانی بازار در توجیه قیمت سهام نسبت به تجزیه و تحلیل هاي مبتنی بر آمار و ارقام از ارجحیت بیشتري برخوردار می باشد.

  • تئوري بازار کارا

بازارکارا به بازاري اطلاق می گردد که در آن قیمتهاي اوراق بهادار بسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت مورد استفاده قرار گرفته و به سرمایه گذار اطمینان میدهند که اوراق بهادار موردنظر به اندازه قیمت بازاري خود داراي ارزش است. یا بعبارتی دیگر در یک بازارکارا، اطلاعات مالی به سرعت در بازارهاي مالی انتشار مییابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92