دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

از مجموعه نسبتهاي سودآوري به حساب نسبت دوپونت تعديل شده[1] مي آيد كه از تقسيم سود عملياتي بر خالص داراييهاي عملياتي حاصل مي شود. خالص داراييهاي عملياتي برابر است با داراييهاي عملياتي پس از كسر بدهيهاي عملياتي. به عبارت ديگر ، مي توان خالص داراييهاي عملياتي را به عنوان تفاوت خالص كل داراييها (حقوق صاحبان سرمايه) و خالص داراييهاي مالي (غير عملياتي) تعريف كرد. فيرفيلد و يوهن[2] (2001) خالص دارايي هاي مالي را به صورت حاصل جمع وجه نقد و سوليمان (2008) سرمايه گذاري كوتاه مدت (داراييهاي مالي)، پس از كسر كردن بدهيهاي بهره دار (بدهيهاي مالي) تعريف مي كنند. از ديدگاهي ديگر ، نسبت دوپونت تعديل شده را مي توان به دو جزء ديگر تقسيم كرد كه جزء نسبت سود عملياتي از مجموعه نسبتهاي سودآوري است و جزء ديگر كه گردش خالص داراييهاي عملياتي است از مجموعه نسبتهاي فعاليت به حساب مي آيد(عرب مازار و جابری نسب،1390).

  • اعتبار دهندگان می‌توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند:

1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی

2- جمع آوری اطلاعاتی در باره اثر بخشی مدیریت

  • مدیران در موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:

1- اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه‌ای

3- کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت

– محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت

– علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلندمدت بشود، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.

– اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائیها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائیها است.

– نرخ بازده دارائیها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.

– بهره‌گیری از اصل بهای تمام ‌شده تاریخی در  ROA  که مربوط بودن اطلاعات را نقض می‌کند.

– نسبت بازده دارائیها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بکار می‌رود، مطابقت ندارد.

– تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می‌شود.

از ديدگاه نظريه ي نمايندگي، حضور مديران غيرموظف (غيراجرايي)در هيأت مديره ي شركت ها و عملكرد نظارتي آنان به عنوان افرادي مستقل، به كاهش تضاد منافع موجود ميان سهام داران و مديران شركت كمك شايان توجهي مي كند (حساس يگانه و باغوميان، 1385). در اين رابطه، برخي تحقيق ها وجود رابطه ي مثبتي بين نسبت اعضاي غيرموظف و عملکرد را گزارش نمودند(المناصر و همکاران[3]، 2012).

از سوي ديگر هارت[4] (1983) بيانگر مكتب فكري ديگري است. در اين ديدگاه كه منطبق بر نظريه ي مباشرت است. وي اعتقاد دارد كه بازار با ساز و كارهاي خود راه حلي طبيعي براي رفع مسئله ي نمايندگي ارائه مي كند. در نتيجه وجود مديران غير موظف در هيأت مديره غير ضروري به نظر مي رسد و بازار خود هم سو كننده ي منافع مديران و سهام داران خواهد بود.

1.RNOA

1.Fairfield & Yohn

1.Al-Manaseer

2.Hart

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

Author: 95