دانلود پایان نامه ارشد: موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-5 فرضيه هاي تحقيق

فرضیه پژوهشی، بهترین حدس ممکن ،در زمینه ی روابط بین متغیرهای پژوهشی است که از طریق روش قیاسی با استفاده از یک نظریه یا از طریق روش استقرایی با استفاده از یک رشته مطالعات تحقیقی تدوین می گردد. ( آذر و مومنی، 14،1380)

بر این اساس و با توجه به بررسی پیشینه ی پژوهش و شناخت پژوهشگر از محیط حسابرسی شهرداری تهران، فرضیه های تدوین شده جهت بررسی مساله پژوهش به شرح ذیل می باشد:

  1. فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  2. تردید در مورد مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  3. تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  4. عدم دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.
  5. عدم تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری، دلیل عدم استفاده از آن توسط حسابرسان در شهرداری تهران می باشد.

 

1-6 چهارچوب نظری تحقيق

شرکتها و سازمان های دولتی و خصوصی کشور، با توجه به حجم زیاد و تکراری شدن عملیات مالی و حسابداری و قابلیت بالای کامپیوتر در پردازش سریع اطلاعات،از سیستم های کامپیوتری در پردازش اطلاعات مالی خود استفاده می کنند.

وسعت به کارگیری کامپیوتر توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در تمام موارد، از جمله امور مالی و حسابداری آن ها، نیاز به درک بهتر از چگونگی استفاده از کامپیوتر در پردازش اطلاعات مالی را در حسابرسان بوجود آورده است.

با توجه به شرح وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری ها و وسعت شهرداری تهران (22 منطقه)، حجم عملیات مالی در هر یک از مناطق زیاد بوده و از سیستم های کامپیوتری برای پردازش انبوه اطلاعات استفاده می گردد.بنابراین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری و نرم افزار های مرتبط توسط حسابرسان جهت رسیدگی به حساب های شهرداری تهران مفید می باشد.لذا الگوی تحقیق با تدوین فرضیات فوق در رابطه با موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری، طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92