دانلود پایان نامه ارشد: نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

3-1. روش تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. بنابراین، از لحاظ هدف، از نوع پژوهش­های کاربردی مبتنی بر تحقیقات میدانی است؛ زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته­ها برای حل مسائل موجود در سازمان­ها صورت گرفته است. به عبارتی، بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات تحقیق، آزمون و نتایج حاصله به کل جامعه موردنظر تعمیم داده شده و مورد استفاده­ی مدیران، تحلیلگران، سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، حسابرسان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی می­باشد؛ زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می­کند و از طرف دیگر، رابطه­ی بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می­کند. در این پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. روش آماری موردنظر جهت برآورد متغیرهای تحقیق، روش داده­های ترکیبی می­باشد.

3-2. قلمرو پژوهش

در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مطرح می­شود.

قلمرو موضوعی پژوهش: در پژوهش حاضر به رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته می­شود.

قلمرو زمانی پژوهش: پژوهش حاضر شامل اطلاعات مالی صندوق ها طی دوره­ی 3 ساله از 1390 تا 1392 است.

قلمرو مکانی پژوهش: جهت تأیید یا رد فرضیه­های پژوهش، کلیه صندوق های سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر گرفته شد و جهت آزمون فرضیه، نمونه­ای از این صندوق ­ها انتخاب شد که دو شرط زیر را دارا باشند:

  1. تا قبل از شروع سال 1390 تأسیس شده باشند.
  2. از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1392 در بورس حضور فعال داشته باشند و طی این سال­ها اطلاعات مورد نياز براي انجام اين تحقيق را به طور کامل ارائه كرده باشد.

از آنجایی که تا انتهاي سال 1389, 39 صندوق سرمايه گذاري فعال در ايران وجود داشت كه از اين تعداد، 4 صندوق با درآمد ثابت و 33 صندوق در زمینه سهام فعاليت مي­كنند(گزارش­هاي سازمان بورس و اوراق بهادار,1389). از این 39 صندوق، 20 صندوق به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت و 19 صندوق دیگر به دلیل انحلال و یا عدم دسترسی به داده های موردنظر، مورد استفاده قرار نگرفت (به پیوست 13 مراجعه شود).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92