دانلود پایان نامه ارشد پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری

نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند در تمام مراحل حسابرسی از  برنامه ریزی تا گزارش حسابرسی، مورد استفاده باشد. نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر می تواند        بر اساس سیستم یا تراکنش ساخته شده باشد یا نرم افزاری برای استخراج و تحلیل خودکار اطلاعات باشد( گلایم، 1385، 377 ) .

انواع بسیار متداول نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر به شرح ذیل است:

 • نرم افزارهای عمومی حسابرسی[1]: که عملیات خودکاری را اجرا می کند.این نرم افزارها هم برای آزمون کنترلها و هم برای آزمون های اثباتی مفید است(همان منبع،377 ).

نرم افزارهای عمومی برای عملیات پردازش اطلاعات شامل خواندن پرونده های کامپیوتری، انتخاب اطلاعات، انجام محاسبات، ایجاد پرونده های اطلاعات و چاپ گزارش به صورت مورد نظر حسابرس، طراحی شده است (فرقاندوست حقیقی،72،1389).

 • نرم افزارهای خدماتی[2]: که پردازش های معمولی مانند مرتب کردن، ادغام و تفکیک را انجام می دهد (گلایم،377،1385).

این برنامه ها معمولاً برای مقاصد حسابرسی طراحی نشده و بنابراین ممکن است فاقد برخی قابلیت ها چون شمارش رکوردها( سوابق ) یا جمع های کنترلی باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389).

 • نرم افزارهای عطف و پیگیری سیستم کاربردی[3]: می تواند ردّ حسابرسی ایجاد شده توسط سیستم کامپیوتری، هنگام پردازش اطلاعات را دنبال کند(گلایم،377،1385).
 • نرم افزار سیستم های خبره[4]: دانش و منطق کارشناسان یک حرفه مشخص را در یک سیستم خلاصه می کند تا در تصمیم گیری و تحلیل خطر به حسابرس کمک کند(همان منبع، 377 ).
 • برنامه های ویژه: برنامه هایی است که برای انجام وظایف حسابرسی در محیط های خاص طراحی شده است. این برنامه ها می تواند توسط حسابرس، واحد اقتصادی یا توسط برنامه نویس منتخب حسابرس در خارج از موسسه حسابرسی تهیه شده باشد(فرقاندوست حقیقی،72،1389). نظر به هزینه گزاف تهیه و موارد استفاده  محدود  این نوع برنامه ها ، برنامه های ویژه تنها در مواردی  به کار می رود که سیستم کاربردی دارای شرایط خاص و پیچیده باشد و آزمون مورد نظر حسابرس، ضروری و انجام آن به سایر روش ها ممکن نباشد( آریا،265،1389).

مطرح ترین و مشهورترین نرم افزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در حال حاضر نرم افزار ACL و IDEA است. این نرم افزارهای آماده که ویژه حسابرسی ایجاد شده اند، 11 عمل عمده را به شرح ذیل انجام می دهند: (گلایم،1385،378-377)

 • جدول سنی: حسابرس می تواند جدول سنی حسابهای دریافتنی را بدست آورده و بررسی کند.
 • شناسایی اقلام تکراری: حسابرس می تواند با مرتب کردن اطلاعات برحسب ویژگی مورد نظر ، اطلاعات تکراری را مشخص کند.
 • ارسال: حسابرس می تواند تمام یا بخش مشخصی از اطلاعات را به نرم افزارهای دیگر، منتقل کند.
 • استخراج: بخشهای مشخصی از اطلاعات را می توان برای بررسی های بعدی تفکیک کرد.
 • شناسایی جا افتادگی: اقلام جا افتاده در بین اطلاعات پیاپی به طور خودکار قابل تعیین است.
 • متصل کردن و ادغام: برای ترکیب و تطبیق اطلاعات، می توان تمام یا بخشهایی از اطلاعات دو یا چند فایل جداگانه را بهم متصل یا در هم ادغام کرد.
 • نمونه گیری: نمونه هایی از اطلاعات را می توان انتخاب و بررسی کرد.
 • مرتب کردن: اطلاعات را می توان روی هر فیلد اطلاعات مورد نظر ، منظم کرد.
 • طبقه بندی کردن: اطلاعات زیاد را می توان بر اساس مشخصه های مورد نظر، طبقه بندی کرد تا بررسی آن ساده شود.
 • تلخیص: اطلاعات را می توان با ساختارهای متفاوتی نمایش داد تا تا روندهای مورد نظر بررسی شود.

–       تجمیع: جمع فیلدهای عددی به سادگی و با دقت و سرعت زیاد قابل محاسبه است.

 2-3-7خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات ( گلایم، 1385،381-380 )

26 Generalized Audit Software

27 Utility Software

28 Application Software Tracing & Mapping

29  Expert System Software

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

 • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
 • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
 • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92