دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارزش بازار شرکت‌ ها بر کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش فرض­های رگرسیون لجستیک:

 1. مهم ترین پیش فرض­رگرسیون لجستیک زوجی بودن متغیر وابسته می­باشد.
 2. در رگرسیون لجستیک نیازی به این نیست که رابطه بین ضرایب متغیر وابسته و ضرایب متغیرهای مستقل یک رابطه خطی باشد در صورتی که­ رگرسیون چندگانه به این صورت نیست.
 3. متغیرهای مستقل می­توانند هم در سطح کمی و هم در سطح کیفی طبقه­بندی شده باشند.اما چنانچه یک یا چند متغیر مستقل در سطح اسمی /ترتیبی بودند حتما باید ابتدا این متغیرها را به متغیرهای مجازی تبدیل کنیم ( یعنی ۰ و ۱) البته در رگرسیون لجستیک ،کادری به نام Categoricalوجود دارد که با نتخاب و اجرای آن متغیرهای ترتیبی به طور خودکار به متغیرهای مجازی تبدیل می­شوند بنابراین نیازی به کدگذاری مجدد آنها توسط محقق نیست[1].
 4. لزوم تبعیت داده­های متغیرهای مستقل از توزیع نرمال ضروری نیست(متریک یا غیرمتریک).اما چنانچه این متغیرها دارای توزیع نرمال چندمتغیره باشند،در آن صورت برازش مدل بهتر خواهد بود.
 5. چندهم خطی نبودن متغیرهای مستقل از دیگر مفروضات رگرسیون لجستیک است.چرا که صورت چند هم خطی بودن این متغیرها براوردها دارای اریب بوده و خطاهای استاندارد نیز نوسان زیادی خواهند داشت .ترسیم نمودار پراکنش به ما کمک می­کند تا از چند هم خطی بودن یا نبودن متغیرهای مستقل اطمینان حاصل کنیم.

روش­های انتخاب متغیرها در رگرسیون لجستیک:

در رگرسیون لجستیک روش­های متعددی برای انتخاب و ورود متغیرها به مدل وجود دارد که به ما کمک میکند تا مشخص کنیم که چگونه متغیرهای مستقل وارد تحلیل شوند و نیز بتوانیم مدل­های رگرسیونی متفاوتی را بر روی یک مجموعه متغیر یکسان ایجاد کنیم.

 • روش همزمان[2]:در این روش تمامی متغیرها در یک مرحله وارد مدل می­شوند.
 • روش پیشرو مشروط[3]: نوعی روش گام به گام است که در آن ورود متغیرها به تحلیل بر اساس معنی داری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال این آماره و با توجه به برآورد پارامتر مشروط انجام میگیرد.
 • روش پیش رو نسبت درست نمایی[4]: نوعی روش گام به گام است که در آن ورود متغیرها به تحلیل بر اساس معناداری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال این آماره وبا توجه به برآوردهای حداکثر درست نمایی جزئی استفاده میشود.
 • روش پیش رو والد[5]: نوعی روش گام به گام است که در آن ورود متغیرها به تحلیل براساس معنی داری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره والد انجام میگیرد.
 • روش حذف پس رو مشروط[6]: نوعی روش گام به گام پسرو است که در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره نسبت درست نمایی و با توجه به براوردهای پارامتر مشروط انجام می­گیرد.
 • روش حذف پسرو نسبت درست نمایی[7]: نوعی روش گام به گام پسرو استکه در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره نسبت درست نمایی و با توجه به براورد حداکثر درست نمایی جزیی انجام می­گیرد.
 • روش حذف پسرو والد[8]: نوعی روش گام به گام پسرو است که در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال والد انجام می­گیرد.

[1] البته در هنگام اجرای کادر Categoricalدر دستور رگرسیون لجستیک  امکان انتخاب چندین نوع تقابل وجود دارد؛1-شاخص: در این روش تقابل­ها به صورت عضویت یا عدم عضویت در یک طبقه نشان می­شود .طبقه مرجع نیز به صورت یک ردیف در ماتریس تقابل با مقادیر(0) نشان داده می­شود.این روش رایج­ترین روش انتخاب تقابل­هاست که اغلب نیز از این روش استفاده میکنند. 2- ساده: در این روش هر طبقه از متغیر پیش بین با طبقه مرجع متغیر وابسته مقایسه می­شوند.3- تفاوت: هر طبقه از متغیر پیش بین با میانگین اثر طبقات قبلی مقایسه میشود این روش به معکوس تقابل­ها­ی هملرت نیز معروف است .4- هملرت: هر طبقه از متغیر پیش بین با میانگین اثر طبقات بعدی مقایسه می­شوند.5- چندجمله­ای: در این روش که به تقابل­های چند جمله­ای متعامد معروف است فرض بر این است که فاصله بین طبقات برابر باشد.این تفاضل­ها فقط برای متغیرهای عددی امکان پذیر هستند. 6-انحراف: هر طبقه از متغیرهای پیش بین با اثر کل مقایسه می­شود.

[2] Enter

[3] Forward: Conditional

[4] Forward: LR

[5] Forward: Wald

[6] Backward: Conditional

[7] Backward: LR

[8] Backward: Wald

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *