دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت تحقیق

اگر یکی از مهمترین ابداعات قرن حاضر را خلق سازمان هاي نوین بدانیم توفیق این سازمان ها در گرو استفاده مؤثر از منابع اعم از انسانی و غیر انسانی وهم چنین ترکیب درآمد و مخارج حاصل از آنها می باشد. در این صورت محور هر راهبرد و سیاست سازمانی، افراد سازمانها هستند. بنابراین موفقیت یا شکست یک سازمان بستگی کامل به چگونگی جذب، اندازه گیري و ثبت ارزش منابع انسانی آن دارد. مدیران تمام واحد هاي اقتصادي و نهاد هاي اجتماعی براي ارتقاء سطح عملکرد، به دنبال آن هستند تا با صرف هزینه هاي مالی ، توان بالقوه منابع انسانی را بالفعل سازند و از طریق توسعه منابع انسانی موجب رشد،کارآیی و اثربخشی عملیات سازمان شوند. بنابراین تصمیم گیري در زمینه توسعه منابع انسانی، نیاز به اطلاعات مفید در خصوص این منابع دارد (رهنمای رودپشتی ،1387).

ارزیابی کارکرد و کارآیی منابع انسانی جهت رسیدن به بهره وري و سود آوري، یکی از اهداف مهم حسابداري منابع انسانی می باشد. حسابداري منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهاي ارزیابی منابع انسانی از قبیل : نرخ غیبت، یادگیري ، رضایت شغلی، نرخ بازگشت سرمایه انسانی، تعهد سازمانی، کارآیی و اثربخشی، هزینه هاي یادگیري و آموزش، ارزش افزوده هر کارمند، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهاي خود و بطور کلی بهره وري سازمانی، مشخصمی کند و بدین ترتیب زمینه را جهت ارتقاي آن فراهم می سازد.(ورما و دیو ، 2004)

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی در بسیاری از شرکت ها مهمترین و عمده ترین هزینه ی این گونه سازمان ها می باشد پس نمی توان به راحتی از این نوع اطلاعات گذشت و از آن صرفه نظر کرد.

1- هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت می‌باشد

2- هدف دیگر این تحقیق بررسی تاثیر نسبتهای حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

6-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *