دانلود پایان نامه بررسی جايگزين کردن انرژي خورشيدي با گاز طبيعي در بخش خانگي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- معرفي تكنيك هاي ارزيابي فني و اقتصادي

اقتصاد مهندسي عبارتند: از مجموعه تكنيك هاي رياضي براي ساده كردن مقايسه اقتصادي پروژههاي صنعتي يا به عبارتي تصميم گيري براي انتخاب اقتصادي ترين پروژه هاست. در اين بخش ابتدا مفاهيم نرخ بازگشت سرمايه و حداقل نرخ جذب كننده و سپس انواع تكنيك هاي مزبور با توجه به معيار تنزيلي معرفي مي گردد. لازم به ذكر است در معيار تنزيلي به ارزش زماني پول توجه خاصي مبذول مي شود. دريافت ها و پرداختها را بصورت تنزيلي نشان مي دهند.

3-3-1- نرخ بازگشت سرمايه

يك سرمايه گذاري زماني مي تواند سود ده تلقي شود كه سرمايه گذاران انتظار دريافت اصل و فرع بيشتري داشته باشند. يا به عبارتي آنها انتظار دريافت يك نرخ بازگشت سرمايه مناسب هستند. نرخ بازگشت سرمايه (ROR )[1] براي زماني كه مدت سرمايه گذاري يك سال باشد بصورت :

سرمايه اوليه/ سرمايه اوليه – اصل فرع دريافتي                                           سرمايه اوليه/ سود

3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده

سرمايه گذار در جستجوي نرخ مناسبي براي سرمايه گذاري است بديهي است اين نرخ مناسب براي سرمايه گذار نرخي است بيشتر يا حداقل مساوي نرخ بانك ( نرخ بهره ). حداقل نرخ جذب كننده نرخي جزء آن نرخ مناسب نيست و معمولا بيش از نرخ بهره مي باشد. زيرا چنانچه سرمايه گذار مبلغ سرمايه گذاري را در بانك پس انداز كند براي دريافت مقدار بهره كه نرخ بازگشت سرمايه او محسوب مي شود، هيچ گونه فعاليت يا ريسكي را متحمل نمي شود؛ در حاليكه سرمايه گذاري در يك واحد توليدي يا صنعتي غالبا همراه با ريسك بوده، به همين جهت معمولا سرمايه گذار انتظار دريافت نرخ بازگشت سرمايه اي بيش از نرخ بانك را دارد.

3-3-3- روشهاي ارزش فعلي

مقايسه پروژه هاي اقتصادي، از پر اهميت ترين تصميمات براي هر مدير است. قبل از تشريح اين روش اشاره مي گردد كه كليه تكنيك هاي اقتصاد مهندسي در اين بخش براي پروژه هاي ناسازگار كاربرد دارند. پروژه هاي ناسازگار پروژه هايي هستند كه با انتخاب يكي از آنها پروژه هاي ديگر اجرا نشوند و در حقيقت رابطه يا وابستگي بين پروژه ها نبوده و پروژه ها مستقل از هم هستند.

مقايسه اقتصادي پروژه ها از طريق ارزش فعلي بستگي به عمر مفيد پروژه دارد. سه حالت مختلف براي استفاده از اين روش موجود است كه در ذيل به تشريح آن مي پردازيم.

– حالت اول : عمر پروژه ها برابرند

محاسبه ارزش فعلي يك فرايند مالي همانطور كه در فصل هاي گذشته توضيح داده شد تبديل ارزش آينده و همچنين در يافتها و پرداختهاي يكنواخت به ارزش فعلي در زمان حال يا مبدا پروژه مي باشد. اگر عمر پروژه ها برابر باشند، محاسبه روش ارزش فعلي ساده ترين حالت خود را دارد. چنانچه ارزش فعلي خالص به ازاي حداقل نرخ جذب كننده (MARR ) براي يك پروژه كوچك تر از صفر مي باشد (NPV<0 ) آن پروژه غير اقتصادي خواهد بود. (NPV<0 )مشخص كننده اين حقيقت است كه ارزش فعلي هزينه ها بيش از ارزش فعلي درآمدها مي باشد و چنانچه (NPV>0 ) باشد، ارزش فعلي هزينه ها كمتر از ارزش فعلي درآمد بوده و پروژه اقتصادي است. اگر (NPV=0 ) باشد پروژه اقتصادي بوده زيرا حداقل نرخ جذب كننده براي سرمايه گذاري تامين گشته است. در مقايسه چند پروژه به طريق ارزش فعلي پروژه اي كه داراي ارزش فعلي خالص بيشتري باشد اقتصادي ترين خواهد بود. اگر مبناي روش ارزش فعلي هزينه ها باشد يعني فقط هزينه هاي مختلف پروژه ها در اختيار باشد، اقتصادي ترين پروژه، پروژه اي است كه داراي كمترين ارزش فعلي هزينه ها باشد.

 – حالت دوم : عمر پروژه ها نابرابرند                                                                                     روش مقايسه چند پروژه از طريق ارزش فعلي با عمرهاي نابرابر، مانند حالت قبل است با اين تفاوت كه پروژه ها بايد با عمر هاي برابر مقايسه شوند و به عبارت ديگر بايد عمر مشتركي را براي دو يا چند پروژه انتخاب و ارزش فعلي پروژه ها را بر اساس عمر مشترك محاسبه كرد. به عنوان مثال اگر عمر پروژه A دوسال و عمر پروژه B سه سال بود عمر مشترك يا مضرب مشترك عمر مبنا قرار خواهد گرفت. كليه هزينه ها و درآمدهاي پروژه A براي سه دوره و پروژه B براي دو دوره تكرار خواهند شد. هزينه ها شامل : هزينه اوليه و هزينه هاي ساليانه و درآمد ها شامل: درآمد هاي ساليانه و ارزش اسقاطي هستند.

– حالت سوم: عمر پروژه ها نامحدود است

بسياري از پروژه هاي صنعتي يا دو لتي، مخصوصا پروژه هاي عمومي داراي عمر نامحدود اند. سدها، سيستم هاي آبياري، پل ها، نيروگاههاو. . . . . از آن جمله اند. محاسبه ارزش فعلي اين گونه پروژه ها از روش خاصي پيروي مي كند. براي رسيدن به فرمول مورد نياز جهت محاسبه ارزش فعلي از رابطه يA/P استفاده و عمر پروژه، n، نامحدود فرض مي شود ( =n) حد A/P وقتي n به سمت بي نهايت ميل مي كند عبارت است از : از رابطه فوق مي توان نتيجه گرفت كه P همانPV و A پرداخت يا دريافت يكنواخت (EUAB ) يا EUAC است مقدار ارزش فعلي حاصل از رابطه را سرمايه هزينه شده مي نامند.

[1]ROR:rat of return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقيق:

  • آيا قيمت تمام شده انرژي خورشيدي در مقايسه با گازهاي طبيعي کمتر است؟
  • آيا جايگزيني انرژي خورشيدي با گاز هاي طبيعي در بخش خانگي مقرون به صرفه مي باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *