دانلود پایان نامه بررسی میزان نوسان سود جامع نسبت به سود خالص

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2.5 گزارشگری سود جامع

2.5.1 گزارشگری سود جامع در ایالت متحده آمریکا

هیئت استانداردهای حسابداری مالی واژه سود جامع را ابتدا در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری شماره 1 (SFAC1) معرفی کرد و سپس در دسامبر سال 1980، آن را در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری شماره 3: عناصر صورت­های مالی واحدهای تجاری که در 1985، بیانیه­ی مفاهیم حسابداری مالی شماره 6: عناصر صورت­های مالی جایگزین آن شد، به کار برد. در بیانیه­های فوق سود جامع به شرح زیر تعریف شده بود:

“تغییر در سرمایه (خالص دارایی­ها) یک واحد تجاری در طی یک دوره مالی در نتیجه معاملات و سایر رویدادهای مرتبط با منابعی غیر از مالکان. سود (زیان) جامع شامل همه تغییرات سرمایه در یک دوره مالی است به غیر از سرمایه­گذاری مالکان و توزیع منافع بین آنها (SFAC 3، بند 56 و SFAC 6، بند 70).”

همانطورکه در قسمت بالا نیز قابل مشاهده است، تعریف FASB از سود جامع در بیانیه­ی مفاهیم با مفهوم سود فراگیر، مطابقت دارد. برای مثال، FASB، به منظور برجسته کردن اهمیت گزارشگری سود جامع، بیان می­کند:

“اقلام سود جامع، به ویژه اقلام مختلفی که با یکدیگر در ثبات، ریسک و قابلیت پیش­بینی متفاوت هستند، برای تمامی استفاده­کنندگانی که قصد دارند از صورت­های مالی به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری، اعتباردهی و تصمیم­گیری­های مشابه در مورد واحد تجاری، استفاده کنند، حائز اهمیت است. تقاضای استفاده­کنندگان برای اطلاعات در مورد این اقلام، زیربنای تمایز بین درآمدها، هزینه­ها، سودها، زیان­ها و نیز سایر اجزای سود جامع است که از ترکیب درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­ها به شیوه­های مختلف حاصل می­شود (SFAC 6، بند 216).”

اصطلاح سود فراگیر، سود جامع، بنا بر تمایلی که به ترکیب همه­ی تغییرات غیرمالکانه در حقوق صاحبان سهام یک دوره در یک شکل واحد وجود داشت، بوجود آمد (رابینسون[1]، 1991). رابینسون (1991) بر این باور بود که افزایش پیچیدگی کسب و کار، ماهیت بحث­برانگیز سایر اجزای سود جامع در مواد مورد بحث FASB و افزایش مهارت استفاده­کنندگـان، همگی دلیلی بر ارائه­ی شکل کاملی از سود، یعنی سود جامع هستند. ساتن و جانسون[2](1993) بر ایجاد یک صورت مالی جدید که همراه اندازه­گیری ارزش­های منصفانه در ترازنامه، ارائه می­شود، پافشردند، بدون آن که تغییرات در ارزش­های منصفانه در صورت سود (زیان) گزارش شود. طبق این رویکرد، صورت مالی جدیدی پیشنهاد می­شود که بین صورت سود (زیان) و ترازنامه است.

اگر چه FASB به­طورکلی رویکرد سود فراگیر را پذیرفت، اما از همان ابتدا الزامی به گزارش سود جامع نداشت (جانسون[3]و همکاران 1995 وکپ[4]و همکاران 1996). انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه­گذاری (AIMR[5]) که یکی از بزرگترین گروه­های استفاده­کننده از اطلاعات صورت­های مالی بود، بر به کارگیری مفهوم سود (زیان) جامع در عمل پافشاری کرد (SFAC 130، بند 40 و جانسون و همکاران 1995). AIMR در مورد درستی برخی از استثنائاتی که FASB در استانداردها مقرر کرده بود و به موجب آن اقلام خاصی از صورت سود (زیان) کنار گذاشته شده و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش می­شدند، بسیار شک و تردید داشت (به­طور مثال، SFAC 52: تسعیر ارز خارجی و SFAC 115: حسابداری سرمایه­گذاری­های خاص در اوراق قرضه و مالکانه).

AIMR (1993) بر این باور بود که اگر FASB رویکرد شمول کلی را به عنوان پایه و اساسی برای گزارش کلیه­ی تغییرات در حقوق صاحبان سهام در طی یک دوره مالی، که از معاملات و سایر رویدادهای مرتبط با منابعی غیر از مالکان ناشی می­شود، پذیرفته است، باید آن را به طور مداوم در استانداردهایش به کار گیرد. اجازه دادن به اجزای خاصی از سود جامع که از صورت سود (زیان) کنار گذاشته شوند و به طور مستقیم در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش شوند، به تدریج این پایه و اساس را تضعیف می­کند، ضمن اینکه هیچ مبنای نظری هم برای نحوه عمل فوق، وجود ندارد.

AIMR (1993) همچنین معتقد بود که پایان دادن به چنین اعمالی و گزارش کردن اجزای سود جامع در یک صورت سود یا عملکرد مالی، موجب می­شود تا گزارشگری این اقلام بر مبنای یک اساس مفهومی و منطقی انجام شود. بعلاوه، پیروی از این مبنای مفهومی به افزایش یکنواختی ارائه اطلاعات مالی در بین شرکت­ها و شفافیت اجزای سود جامع، که پیش از این به جای ارائه در صورت سود (زیان) مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می­شدند، منجر می­شود.

علاوه بر انگیزه­های خارجی، انگیزه­ی داخلیFASB این بود که پروژه­ی سود جامع را که جـزیی از پروژه­های ابزارهای مالی آن، به خصوص بخش معاملات اوراق مشتقه و مصون سازی، است، به عهده بگیرد (SFAC 130، بند 45 و کـپ و همکاران 1996). پیـش از این بسیاری از ابزارهای مالی جـزء اقلام خارج از

ترازنامه[6] ([7]OBS) بودند و FASB به عنوان قسمتی از پروژه­ی ابزارهای مالی، شناسایی برخی از آنها را در صورت­های مالی مورد بررسی قرار داد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی آشکارا از شناسایی و اندازه­گیری ابزارهای مالی به ارزش منصفانه طرفداری کرد و تصمیم خود را مبنی بر شناسایی و اندازه­گیری همه­ی اوراق مشتقه به ارزش منصفانه اعلام کرد (SFAC 130، بند 46، جانسون و همکاران 1995 و کپ و همکاران 1996).

شناسایی ابزارهای مالی به ارزش منصفانه اثرات بسیار زیادی بر صورت­های مالی داشت. FASB بر این باور بود که شناسایی و اندازه­گیـری ابزارهای مالـی به ارزش منصفانـه در صورتی که بر تصمیم­گیری استفاده­کنندگان از صورت­های مالی مؤثر باشد، ضروری است. اما برخی دیگر از اعضای هیئت معتقد بودند که انجام این کار موجب افزایش نوسانات سود (و ریسک شرکت) می­شود. گزارشگری سود جامع روشی برای کاهش این اختلاف­نظرها ارائه کرد (SFAC 130، بند 47، جانسون و همکاران 1995 و کپ و همکاران 1996).

[1]. Robinson

[2].Sutton & Johnson

[3]. Johnson

[4]. Cope

[5].The Association for Investment Management and Research

[6]. اقلام خارج از ترازنامه، دارایی­ها یا بدهی­هایی هستند که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی­شود. این اقلام که در ایران اصطلاحاً با عنوان دارایی­ها و بدهی­های انتظامی خوانده می­شوند، در ظاهر قطعیت ندارند و فقط وعده­ای از طرف شرکت هستند که در صورت تحقق می­توانند در قالب کلی دارایی­ها و بدهی­ها گنجانیده شوند. اقلام خارج از ترازنامه شامل ذخایر و بدهی­های احتمالی هستند، مانند تضامین مربوط به بروات و یا ضمانت­نامه­ها مانند حسن انجام کار.

[7]. Off-Balance Sheet

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *