دانلود پایان نامه تاثیر خطای پیش‌بینی سود در هنگام اعلام سود سالیانه بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- بررسي اعتبار الگوی رگرسیونی(فرض های اساسی رگرسیون)

ميزان اعتبار معادلات رگرسیونی  برآورد شده به ميزان برقراري پيش فرض هاي لازم براي برآورد مدل است. مهمترين اين پيش فرض ها عبارتند از:

 1. نرمال بودن متغيرهای وابسته
 2. همساني واريانس ها
 3. عدم خود همبستگي باقیمانده ها
 4. عدم وجود همخطي بین متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی

در اين تحقيق با آزمونهای آماری مناسب برقراري پيش فرض های فوق بررسي گرديده است.

 1. آزمون کلموگروف-اسميرنف(نرمال بودن متغیر وابسته)
 2. نمودار باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده (نداشتن الگو در اين نمودار نشان از همساني واريانس است[1])
 3. آزمون دوربين – واتسون (مقادير بین 5/1 تا 5/2 نشانگر عدم خودهمبستگي است)
 4. آزمونهای هم خطی که در آنها مقادير نزدیک به 1 برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکي از عدم وجود همخطي شديد بين متغيرهاي مستقل است.

4-4- بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 

در مدل رگرسيوني آزمون فرضيات تحقیق حاضر، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و عمق بازار بعنوان متغیر وابسته مطرح شده است. الگوی آزمون فرضیات این تحقیق برپایه معادلات رگرسیونی استوار است و نرمال بودن متغير وابسته يكي از فرضهاي اوليه و اساسی رگرسيون است که به نرمال بودن باقیمانده های رگرسیون نیز می انجامد. در اين تحقيق براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسميرنف استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.

H0: توزیع داده ها نرمال است.

H1: توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون  آماری فوق در جدول 4-2 آمده است.

نمودار نرمال بودن باقمانده ها و نمودار مقادیر برازش شده در مقابل مقادیر باقیمانده برای هر دو مدل رگرسیونی در پیوست رساله ارایه شده است.

باتوجه به نتایج، سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کلموگروف-اسميرنف برای متغیر وابسته، بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است و فرضیه H0 پذیرفته می شود. به عبارت دیگر، داده های مربوط به متغیر وابسته از توزیعی نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند و نرمال بودن بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص این متغیر پذیرفته می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

 1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
 2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟
 3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
 4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟
 5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
 6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *