دانلود پایان نامه تاثیر درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-6-5- مفاهیم حاکمیت شرکتی

ساختارهاي حاکميت شرکتي چند بعدي هستند. هر يک از ابعاد ممکن است جايگزين يا مکمل يکديگر باشند تا ساختار حاکميتي مطلوبي را شکل دهند (چن لين و همكاران،2011،7). يک جريان مطالعات حاکميت شرکتي اندازه هاي چند بعدي حاکميت شرکتي را براي حصول رابطه با ساير عوامل مانند عملکرد، محتواي اطلاعاتي سود، مديريت سود، تجديد ارائه و … به کار مي برند. به عنوان مثال، دي(۲۰۰۵) مجموعه جامعي از دوازده ويژگي حاکميت شرکتي را براي اندازه گيري ابعاد مختلف حاکميت شرکتي مورد مطالعه قرارداد و نتايج او نشان مي دهد که ترکيب و کارکرد اعضاي هيات مديره، کارايي کميته حسابرسي و دوگانگي وظيفه مدير عامل به طور معني داري با اعتبار گزارشگري مالي در شرکت هاي با هزينه هاي نمايندگي بالا رابطه دارد.

جريان ديگري از مطالعات حاکميت شرکتي به يک اندازه منفرد حاکميتي اندازه گيري شده از طريق چند جنبه حاکميت شرکتي توجه دارند. جريان سوم مطالعات حاکميت شرکتي، از يک شاخص حاکميت شرکتي تجمعي متشکل از چند متغير حاکميت شرکتي مرتبط با حسابداري به عنوان شاخص کارايي حاکميت شرکتي به صورت کلي استفاده مي کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92