دانلود پایان نامه تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8-6- فرض‌هاي اساسي رگرسيون

در صورتي محققي مي‌تواند از رگرسيون استفاده نمايد كه شرايط زير محقق شده باشد:

1- ميانگين جمله خطاها مساوي صفر است. : معني اين فرض آن است كه عوامل تشكيل‌دهنده خطاها، اثرات مثبت و منفي خود را طوري بر جاي مي‌گذارند كه متوسط مقادير جمله خطاها برابر صفر شود.

2- متغير وابسته داراي توزيع نرمال است: فرض بر آن است كه توزيع متغير به نحوي است كه پراكندگي آن در مجاورت ميانگين حداكثر بوده و هر چه از ميانگين دورتر شويم در سمت راست و چپ آن به يك نسبت كاهش مي‌يابد؛ در نتيجه توزيع رنگي شكل است.

3- جمله خطاها در مشاهدات مختلف ناهمبسته مي‌باشد. : اگر اين فرض نقض شود با مسئله‌اي موسوم به خودهمبستگي مواجه خواهيم بود. بطور كلي هرگاه جمله خطاها از نظم خاصي پيروي كنند فرض ناهمبسته بودن جمله خطاها نقض شده، خودهمبستگي مثبت، منفي يا تلفيقي از خودهمبستگي مثبت و منفي را خواهيم داشت.

4- واريانس جمله خطاها همگي برابر عدد ثابتي مانند  هستند: هرگاه فرض اخير نقض شود با مسئله‌اي موسوم به نابرابري واريانس‌ها مواجه خواهيم بود.

5- جمله خطاها مستقل از متغير مستقل مي‌باشد: در صورت نقض اين فرض، مطالعه دقيق اثرات x بر روي y امكان‌پذير نخواهد بود.

فرض ديگر كه فقط مختص مدل رگرسيون چندمتغيره است، آن است كه بايد تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزوني داشته باشد و بين متغيرهاي مستقل رابطه خطي كامل وجود نداشته باشد. اين فرض شرط لازم براي حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرايب رگرسيون چندمتغيره است(مومنی و قیومی،1389).

3-8-7-  رگرسیون گام به گام[1]

جهت برازش مدل های رگرسیونی، روش های مختلفی برای وارد نمودن متغیرهای مستقل به رگرسیون وجود دارد. در روش گام به گام، متغیرهای مستقل، یکی یکی به معادله رگرسیون اضافه می شوند و اگر نقش معناداری در رگرسیون نداشته باشند(با توجه به sig آزمون خطی بودن متغیرها)؛ از آن حذف می شوند. معمولا هنگامی از این روش استفاده می شود که محقق دارای یک چهارچوب نظری باشد(مومنی و قیومی، 1389).

3-8-8- آزمون معني‌دار براي معادله رگرسيون

در يك معادله رگرسيون چندگانه، چنانچه هيچ‌گونه رابطه‌اي ميان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل وجود نداشته باشد، بايد تمامي ضرايب متغيرهاي مستقل در معادله، مساوي صفر باشند. بدين ترتيب، مي‌توانيم معنادار بودن معادله رگرسيون را آزمون كنيم. اين كار با استفاده از آماره F صورت مي‌گيرد. چنانچه در سطح اطمينان 95% آماره F محاسبه شده از معادله رگرسيون كوچكتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد در اين صورت معادله رگرسيون معنادار خواهد بود.

[1] Stepwirse

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

  • رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه است؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه است؟
  • رابطه بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات چگونه است؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *