دانلود پایان نامه تاثیر وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-7-2- نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد؟

2-7-2-1-اندازه هیئت مدیره

هیئت مدیره در نظام راهبری شرکت عنصر مهمی است.هدف اصلی نظام راهبری، اطمینان دادن به سهامداران در این مورد است که مدیریت، ارزش سرمایه گذاری های آنها را افزایش می دهد. در خصوص ترکیب هیئت مدیره چهارویژگی وجود دارد:

هیئت مدیره دارای تنوع باشد.

هیئت مدیره باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی وصلاحیتی را به دست بیاورد که خاص این وظیفه باشد.

هیئت مدیره باید دارای تصدی باشد.

اعضای هیئت مدیره باید با تجربه باشد.

براساس ادبیات، ترکیب هیئت مدیره از نظر اندازه ، اثرمهمی برکارایی،اثربخشی،ورفتار نظارتی مدیران دارد.هیئت مدیره بزرگتر می تواند به علت تجمیع تخصص ومنابع برای سازماندهی،مفیدتر باشد،اما افزایش بیش از حد تعداد مدیران،این مزایا را با افزایش هزینه های مرتبط با زمان تصمیم گیری طولانی تر وارتباط ضعیف تر مدیران خنثی می کند و اثر معکوس دارد.عقاید کلی نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره با کیفیت کنترل و به تبع با افشاء رابطه عکس دارد.در نتیجه فرض می شود که تعداد مدیران هیئت مدیره با افشا رابطه عکس دارد.

دوگانگی وظیفه مدیر عامل به این موضوع اشاره دارد که مدیر عامل کسی است که رئیس هیئت مدیره هم باشد.در این صورت مدیرعامل موقعیت قدرتمندی در هیئت مدیره دارد که،این امکان را به وجود می آورد وی از ارائه اطلاعات نامطلوب به افرادبرون سازمانی خودداری کند.هنگامی که مدیر عامل هردو وظیفه را برعهده دارد،بر تصمیمات وفعالیت های خود نظارت می کند،از این رو ممکن است فعالیت های شرکت در جهت نفع سهــامداران انجام نشود.دریک نظام راهبری شرکتی مطلوب،انتظـار می رود که وجود رئیس هیئت مدیره مستقل،به یک هیئت مدیره شفاف تر ودر نتیجه افشای بیشتر منجر شود وبرعکس.به عبارت دیگر بین یکسان بودن نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وافشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92