دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:

سومین فرضیه این تحقیق رابطه بین دارائی های وثیقه ای و ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد و از آن جائی که طبق تئوری مصالحه شرکت هائی که قسمت اعظم دارائیهای آن دارائی های نا مشهود باشند بیشتر از بدهی استفاده می کنند زیرا در مواقعی که با مشکلات مالی روبرو شوند دارائی های نامشهود در مقابله با دارائی های مشهود به علت تغییر موقعیت و وضعیت،  بیشتر موجب کاهش ارزش می شوند نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هیچ گونه رابطه معنا داری بین دارائی های وثیقه ای شرکت و ساختار مالی به جز سال 83 وجود ندارد بنابراین می توان گفت که ردشدن فرضیه فوق حاکی از آن است که اعتبار دهندگان به دارائی های وثیقه ای شرکت توجهی ندارند و این موضوع را مدنظر قرار نمی دهند.

4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم

چهارمین فرضیه تحقیق حاضر رابطه بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. شرکتهای بزرگ راحت تر به بازار های مالی و سرمایه دسترسی دارند و می توانند وام و اعتبار با نرخ بهره کمتری در مقایسه با شرکتهای کوچک تحصیل نمایند و یا اوراق قرضه با نرخ بهره پایین تری منتشر نمایند لذا برای تأمین مالی به بدهی رو می آورند نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هیچگونه رابطه معنا داری بین اندازه شرکت و اهرم مالی بجز سال 82 وجود ندارد بنابراین می توان گفت که رد شدن این فرضیه بیانگر آن است که اعتبار دهندگان به بزرگ یا کوچک بودن شرکت توجهی نمی کنند و این موضوع را در زمان اعطاء اعتبار به شرکت ها در نظر نمی گیرند.

قابل ذکر است که نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات تجربی کشورهای پیشرفته که دارای بازار کار می باشند همخوانی نداشته و بسیاری از عواملی که در ساختار سرمایه به تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه کمک می کند در ایران نادیده گرفته می شود و نشان دهنده این است که این عوامل در یک بورس با کارائی ضعیف و همراه با یک تأخیر زمانی به کار گرفته می شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *