دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها

پردازش داده­ها در تحقیق حاضر در سه سطح 1) تحليل­هاي تک متغيره؛ 2) تحليل­هاي دو متغيره؛ و 3) تحليل­هاي چند متغيره انجام مي­شود. در قسمت اول متغيرها به صورت منفرد مورد بررسي قرار مي­گيرند و روابط بين آن­ها مد نظر نيست. در اين بخش شاخص­هاي مرکزي و پراکندگي محاسبه مي­شود تا تصويري کلي از جامعه مورد بررسي به دست آيد. سپس براي تحليل­هاي دو متغيره با توجه به نوع متغيرها و همچنين ارتباط آن­ها از نظر استقلال و عدم استقلال آزمون­هاي پارامتريک و ناپارامتريک مناسب انتخاب مي­شود. در اين بخش چون تمامي متغيرهاي تحقیق داراي مقياس رتبه­اي از نوع چند ارزشي مي­باشد، لذا آزمون مناسب براي تعيين استقلال و عدم استقلال متغيرها آزمون همبستگی پیرسون مي­باشد. درنهايت نيز براي بخش سوم و تحليل­هاي چند متغيره پنل دیتا ( برازش مدل ) انجام خواهد شد.

به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این تحقیق با استفاده از نرم­افزار EVIOWS و SPSS انجام گرفته­است. آزمون­های آماری مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر است:

3-9-1- آزمون كولموگروف اسميرنوف یا جاک برا با استفاده از نرم­ افزار SPSS

 برای اینکه بدانیم توزیع کدامیک از متغیرهای تحقیق نرمال است از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده کرده­ایم. آزمون كولموگروف اسميرنوف روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی باتوزیع­های آماری منتخب است، آزمون كولموگروف اسميرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است.

این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برمتغیر­های تحقیق اعمال می­گردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد.

3-9-2- آزمون ضریب همبستگی با استفاده از نرم­افزار EVIOWS

 برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر موردبررسی تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است. تحلیل همبستگی ابزار آماری است که به وسیله آن می­توان درجه ارتباط خطی دو متغیر را اندازه گیری نمود. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می­برند.

همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می­شود. معیار همبستگی شامل دو شاخص ضریب تعیین و ضریب همبستگی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

در این قسمت سوالات تحقیق در جهت اهداف تحقیق بیان می شوند

سوالات اصلی تحقیق:

چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق:

  • چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین كيفيت گزارشگري مالي با اندازه شرکت وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین كيفيت گزارشگري مالي با اهرم مالی وجود دارد ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *