دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

11-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

از نظر آماری در این پژوهش عمدتا از تکنیک های تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. “تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است”(مومنی،1389: 110).

در رابطه با آزمون فرضیه های مربوط به این پژوهش می بایست از تحلیل همبستگی جزیی (تفکیکی)استفاده نمود. همبستگی جزیی، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیر هاست. در صورتی که تحلیل های همبستگی، وجود رابطه بین محافظه کاری و بازده غیر عادی اولیه را تایید نمود، در ادامه به منظور تعیین نوع رابطه از آزمون رگرسیون چندگانه (چند متغیره) استفاده خواهد شد.

استفاده از رگرسیون چندگانه نیازمند برقراری پیش فرض هایی است. ” در عمل كنترل و تحقق تمامي اين  پيش فرض ها نه مرسوم و نه عملي است و حتي برخي صاحب نظران كنترل و تحقق تمامي اين پيش فرض ها را ضروري نمي­دانند” (سرمد و دیگران،1387). به اعتقاد برخي صاحب نظران محدوديت هاي عملي باعث مي شود به منظور  پي بردن به معني­دار بودن آماره هاي محاسبه شده در معادله رگرسيون تنها بكارگيري سه آزمون آماري اساسي زير ضروري باشد، این سه آزمون عبارتند از:

  • آزمون استقلال خطاها

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می­گیرد، استقلال خطاها از یکدیگر است. این فرض از طریق آزمون دوربین – واتسون مورد بررسی قرار می گیرد. مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار می­گرید. چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H0 رد می شود. لازم به ذکر است که در صورت رد فرض H0، نمی توان از آزمون رگرسیون استفاده کرد.

  • بررسی نرمال بودن خطاها

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون، آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می­باشند. بدیهی است که در صورت عدم بر قراری این پیش گزینه، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد.

  • آزمون هم خطی

هم خطی آزمونی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل، تابعی خطی از سایر متغیر های مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیر های مستقل، همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R2، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه مدل خوب به نظر می رسد، ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش تحقیق:

تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معكوس وجود دارد یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *