دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی مقرون به صرفه بودن جايگزين کردن انرژي خورشيدي با گاز طبيعي در بخش خانگي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4- نرخ تنزيل اجتماعي

بيان كمي، ارزش وزني كه جامعه براي هزينه ها و فايده هاي سالهاي آينده يك طرح قائل است و يا انتظار بازدهي جامعه از طرح هاي اقتصادي در آينده را نرخ تنزيل اجتماعي گويند. اين نرخ كاهش ارزش هزينه ها و فايده هاي آينده از ديدگاه جامعه است و حلقه ارتباطي بين هزينه ها و فايده هاي طرح است. اين نرخ نقش اساسي در تخصيص مطلوب منابع دارد و باعث صرفه مناسب به مطلوب ترين شكل مي گردد. اگر نرخ تنزيل اجتماعي پايين باشد. بدان معناست كه مسئولين طرح، اهميت را به مصرف در آينده و نسل هاي آتي مي دهند.

3-5- روش معادل هزينه[1]

Lcoe بطور ساده عبارتند از: تقسيم هزينه ساليانه بر انرژي خروجي ساليانه. روش معادل هزينه از روشهاي رايج در برآورد اقتصادي طرح هاي نيرو گاهي، بويژه نيرو گاههايي كه با انرژي هاي نو فعاليت مي كنند كه براي بدست آوردن قيمت تمام شده برق توليدي مورد استفاده قرار مي گيرد.

LCOE=AC+ O and M + PVf / Eout

= AC هزينه ساليانه سرمايه گذاري

= O and M هزينه تعمير و نگهداري ساليانه

PVf = هزينه سو خت مصرفي ساليانه

Eout = كل انرژي ساليانه ناخالص توليدي، توسط نيرو گاه برحسب كيلو وات ساعت مي باشد.

هزينه سرمايه گذاري ساليانهAC

هزينه يكنواختي است كه در طول عمر نيرو گاه داراي ارزش ثابتي است براي بدست آوردن هزينه سرمايه گذاري ساليانه لازم است. ضريب بازگشت سرمايه CRF در كل هزينه سرمايه گذاري اوليه ضرب نمود.

AC = CRF * C

LCOE = Levelized cost of electricity

= CRF

= n طول عمر نيرو گاه

= rنرخ تنزيل

=Cمقدار كل سرمايه اوليه

درمحاسبات مربوط به قيمت تمام شده، چنانچه نرخ بهره نيز در روابط هزينه ساليانه لحاظ نمائيم. مقدار ACمتفاوت خواهد بود و از رابطه زير پيروي مي كند.

[(PVC*FCR)+( PVL*FCRL)+( PVO+PVF)CRF]  = AC

نرخ تورم

b فاصله بين سال مالي پايه و سال آغاز بهره برداري از نيروگاه

PVC ارزش حال هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه

PVL ارزش حال هزينه هاي زمين

PVO ارزش حال هزينه هاي بهره برداري

PVF ارزش حال هزينه هاي نگهداري و سوخت

FCR  نرخ ثابت شارژ سرمايه

FCRL نرخ ثابت شارژ زمين

‍CRF ضريب بازگشت سرمايه

O and M هزينه هاي تعمير و نگهداري

جزء ديگر محاسبه LCOE مربوط به هزينه تعمير و نگهداري است. در حقيقت در اين روش، هزينه تعمير و نگهداري بصورت درصدي از هزينه ساليانه مي باشد. بگونه اي كه در واحدهاي گازي و سيكل تركيبي و بخاري آن حدود 1. 5 تا 2 درصد و در واحدهاي زغال سوز 2 درصد و در واحدهاي هسته اي حدود 1. 5 درصد سرمايه گذاري اوليه مي باشد.

هزينه سوخت PVF

براي يافتن هزينه سوخت مصرفي بايد توان مطمئن و بازده واحد نيروگاهي مشخص شود. PVF مقدار هزينه ساليانه سوخت بدون در نظر گرفتن تعديل، مقدار آن از رابطه زير بدست مي آيد:

= PVF

W = توان نيروگاه

Ra = بازده نيرو گاه

Pg = بهاي پايه سوخت مصرفي

NHV = ارزش حرارتي سوخت خالص

h= مقدار ساعت كار واحد هاي گازي نيرو گاه در سال

لازم به ذكر است كه مقدار hرا مي توان بر حسب ضريب ظرفيت نيرو گاه بصورت زير بيان كرد:

h =CR*8760

به عبارتي مقدار ساعت كار نيرو گاه براي توليد انرژي ناويژه در سال مي باشد. مقدار كل انرژي ناخالص توليدي (انرژي ناويژه ) از رابطه زير بدست مي آيد.

Eout = W*CR*8760

در اين رابطه W قدرت عملي نيرو گاه و CR ضريب دسترسي يا فاكتور ظرفيت و 8760 تعداد ساعت كل سال مي باشد.

[1] Levelized cost of eletricity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقيق:

  • آيا قيمت تمام شده انرژي خورشيدي در مقايسه با گازهاي طبيعي کمتر است؟
  • آيا جايگزيني انرژي خورشيدي با گاز هاي طبيعي در بخش خانگي مقرون به صرفه مي باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *